Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Regulile referitoare la firme trebuie sa treaca „Testul IMM”

23 iun.

Regulile referitoare la firme trebuie sa treaca „Testul IMM”

Actele normative privind intreprinderile mici si mijlocii care vor fi emise de acum inainte vor trebui sa treaca „Testul IMM”, inainte de a fi adoptate de institutiile statului. Modalitatea de aplicare a acestui test a fost aprobata printr-un act normativ, recent intrat in vigoare.

Legislatia in domeniul IMM-urilor s-a modificat din 9 mai 2014, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 62/2014. Acest document prevede, printre altele, dezvoltarea si utilizarea unui set de indicatori specifici pentru imbunatatirea reglementarilor pentru IMM, precum si dezvoltarea unor masuri pentru educatia antreprenoriala. Astfel, conform Legii nr. 62/2014, autoritatile vor evalua sistematic impactul proiectelor de acte normative prin aplicarea „Testului IMM”

Pentru a putea fi realizat acest test, a fost emis recent un act normativ care aproba regulile de elaborare si aplicare a testului IMM. Este vorba despre Ordinul ministrului delegat pentru IMM nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 438 din 16 iunie 2014 si care a intrat in vigoare la aceeasi data.

Potrivit noilor reglementari, „Testul IMM” reprezinta o modalitate de evaluare a impactului economic, social si de mediu pe care propunerile legislative il au asupra IMM-urilor si consta in efectuarea unui sondaj de catre initiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia, cu privire la potentialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii de introducerea noilor reglementari.

Aplicarea Testului IMM se va realiza prin parcurgerea unor etape specifice prin care se vor evalua potentialele efecte asupra activitatii IMM-urilor ca urmare a aplicarii initiativelor legislative.

Astfel, initiatorul actului normativ va fi obligat sa faca cunoscut pe pagina proprie de internet faptul ca este realizat „Testul IMM” pentru proiectul de act normativ si va trebui sa afiseze modalitatea in care se desfasoara „Testul IMM”.

Mai mult decat atat, initiatorii actelor normative, in functie de continutul proiectului de act normativ, vor consulta organizatiile mediului de afaceri, asigurandu-se ca reprezentantii IMM-urilor vor fi consultati cu prioritate.

Mai departe, consultarile cu mediul de afaceri se vor putea realiza prin una dintre urmatoarele modalitati cuprinse in ordinul recent intrat in vigoare:

  • sondaj online pe www.imm.gov.ro, in cadrul sectiunii special dedicate Testului IMM;
  • mese rotunde de consultari cu partile implicate;
  • paneluri pentru testarea intreprinzatorilor pentru a verifica noile initiative;
  • comitete specifice;
  • forumuri si consultari on-line.

Daca va fi utilizat sondajul online, atunci initiatorul actului normativ va trebui sa elaboreze intrebarile pe care le va contine sondajul, consultandu-se cu Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), organizatiile reprezentative ale IMM-urilor si reprezentantii mediului de afaceri.

Aceste intrebari vor fi insotite de proiectul actului normativ si de o scurta descriere in care vor fi mentionate principalele modificari sau completari aduse de noua reglementare.

Conform documentului citat, sondajul va fi afisat pe www.imm.gov.ro in termen de maximum 1 zi lucratoare si va fi activ pe site timp de 5 zile calendaristice pentru primirea raspunsurilor la intrebari. In cazuri urgente, motivate de initiatorul actului normativ, sondajul va fi activ o perioada de 3 zile. Totodata, perioada de realizare a sondajului va putea fi prelungita cu maximum 3 zile, daca se considera ca este necesara o analiza suplimentara a efectelor actului normativ, la solicitarea scrisa a initiatorului actului normativ, trimisa inaintea expirarii perioadei initiale.

Mai departe, in prima zi lucratoare dupa expirarea perioadei de activitate a sondajului, DIMMMAT va transmite in format electronic la adresa de posta electronica, de la care s-a primit solicitarea, rezultatele sondajului in forma neprelucrata.

Apoi in termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea rezultatelor sondajului, initiatorul actului normativ va redacta raportul „Testului IMM”, care va fi trimis spre avizare Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.

Evaluarea rezultatelor „Testului IMM” trebuie sa conduca la identificarea corectiilor si imbunatatirilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ.