Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30


Informatii din registrul comertului

Ordin 791 24-03-2020 Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Activ Monitorul Oficial 248 25-mar.-2020 se aplica de la: 25-mar.-2020


MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
ORDIN
privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este
afectată în contextul pandemiei SARS – CoV – 2


Descarca documentul de AICI


Date de contact

ŢENEA ANDREEA

  • 0250.733449
  • andreea.tenea@ccivl.ro


Avizul de forta majora

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.
Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi retinută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCI Valcea.
Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi a navigaţiei.
Camera de Comert si Industrie Valcea are competenţa exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe teritoriul judetului Valcea.
Acte necesare eliberarii avizului:
• Solicitare scrisă care să cuprindă descrierea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor evenimentului asupra relaţiei contractuale şi argumentele juridice care atestă legătura de cauzalitate între evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul contractual
• Înscrisuri în susţinerea cererii, respectiv:
o Contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cel puţin în extras, din care să reiasă obiectul contractului, părţile, durata şi clauza de forţă majoră, astfel cum au înţeles părţile să o interpreteze
o Atestări, certificate emise de alte autorităţi şi instituţii competente, funcţie de evenimentul invocat
o Notificare adresată partenerului contractual privind activarea clauzei de forţă majoră
o Înscrisuri care să probeze legătura de cauzalitate dintre evenimentul invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate
o Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind veridicitatea informaţiilor furnizate
o Dovada achitării tarifului de verificare a documentaţiei
În cazul în care, din documentaţia depusă, reiese că evenimentul nu se încadrează în categoria celor generatoare de forţă majoră, se va emite adresa de înştiinţare privind neeliberarea avizului, cu explicitarea motivelor pentru care nu se eliberează avizul de forţă majoră.


Precizari privind avizarea existentei cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor - atributie legala a CCIR si a Camerelor Judetene

Descarca documentul AICI