Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

16 dec.

PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Comitetul de Monitorizare al Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, a informat membrii săi privind modificările criteriilor de selecţie şi punctajele aferente pentru următoarele măsuri/submăsuri:

Măsurile care vor contribui la strategia ITI (Strategia integrată de dezvoltare a Deltei Dunării), cum ar fi: submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea (le activităţi neagricole în zone rurale, submăsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea (le activităţi neagricole, submăsura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural,

Submăsura 16.1 Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectoarele agricol şi forestieri submăsura 16.1.a Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul pomicol,

Alocare submăsura 4.1 naţională Investiţii în exploataţii agricole.

De asemenea, membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 au fost consultaţi cu privire la includerea Ministerului Culturii în calitate de membru observator în cadrul componenţei Comitetului.

Principiile şi criteriile de selecţie care stau la baza acordării punctajului maxim pe submăsurile reiterate se pot evidenţia astfel:

 1. Submăsura 2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale-

ITI are la bază următoarele principii:

 • Principiul diversificării activităţii agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activităţi non agricole;
 • Principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere (textile şi pielărie, industrii creative şi culturale – inclusiv meşteşuguri, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, agroturism, servicii pentru populaţia din spaţiul rural);
 • Principiul stimulării activităţilor turistice în sensul prioritizării activităţilor agroturistice desfăşurate în zonele cu potenţial turistic ridicat/ destinaţii ecoturistice/zonele cu arii naturale protejate;
 1. Submăsura 6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural are la bază următoarele principii:
 • Principiul gradului de deservire a populaţiei, inclusiv potenţialul turistic al localităţii rurale;
 • Principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socio-culturale desfăşurate.
 1. Submăsura 1 Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectoarele agricol şi forestier are la bază următoarele principii:
 • Principiul sectorului prioritar în conformitate cu Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 şi strategia PNDR 2014-2020;
 • Principiul respectării temelor şi direcţiile prioritare în funcţie de Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare – Inovare pe termen mediu şi lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020-2030;
 • Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare.
 1. Submăsura 1.a Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul pomicol are la bază următoarele principii:
 • Principiul respectării temelor şi direcţiilor prioritare în funcţie de Strategia Naţională de Dezvoltare-Cercetare şi Inovare 2014-2020 şi/sau Strategia de Cercetare – Dezvoltare – Inovare pe termen mediu şi lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020-2030;
 • Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare.

Materialul complet privind principiile şi criteriile de selecţie se regăseşte AICI