Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

PFA-urile vor putea opta pentru contabilitatea in partida dubla

8 sept.

PFA-urile vor putea opta pentru contabilitatea in partida dubla

Regulile contabile se vor schimba din 1 ianuarie 2015, modificarile fiind cuprinse in OUG nr. 79/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, noile dispozitii aplicandu-se din 1 ianuarie 2015.

In preambulul documentului se mentioneaza ca sistemul simplificat de contabilitate aplicabil din 2011 nu isi mai gaseste corespondent in cadrul contabil comunitar reglementat prin Directiva 2013/34/UE si prin urmare se impune abrogarea sistemului simplificat de contabilitate incepand cu 1 ianuarie 2015.

Astfel, ordonanta de urgenta prevede abrogarea dispozitiilor potrivit carora, firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.

Toate firmele vor putea opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Pe langa modificarile privind sistemul simplificat de contabilitate, OUG nr. 79/2014 introduce o serie de noutati in Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Mai exact, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru persoanele juridice cu sediul in Romania. De asemenea, vor putea opta pentru exercitiul financiar diferit de anul calendaristic si sucursalele nou-infiintate cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si persoanele juridice nou-infiintate cu sediul in Romania.

Practic, din 1 ianuarie 2015, toate persoanele juridice din Romania, inclusiv cele nou-infiintate vor putea sa utilizeze un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, nu doar societatile afiliate unor persoane juridice straine, asa cum este stabilit in prezent.

Optiunea pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic va trebui raportata la Ministerul Finantelor, printr-o instiintare, care se va depune in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii sucursalelor. Nerespectarea acestei reguli urmeaza sa fie sanctionata cu amenda de la 100 la 200 de lei.

Contabilitatea in partida dubla, optiune pentru PFA

Noile dispozitii prevad ca persoanele fizice ce desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri (PFA, titulari ai intreprinderilor individuale etc) vor fi obligate sa conduca evidenta contabila in baza contabilitatii in partida simpla, la fel ca si pana acum.

Totusi, aceste persoane vor putea opta pentru utilizarea contabilitatii in partida dubla (cand reglementarile fiscale permit), lucru care nu este prevazut in legislatia in vigoare.

Totodata, in noile reglementari se mentioneaza in mod expres ca nu pot fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor mai multe seturi de situatii financiare anuale, pentru acelasi exercitiu financiar. Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale urmeaza sa fie corectate la data constatării lor.

"Prin prevederea respectiva se vor evita situatiile in care, prin abatere de la lege, se puteau depune electronic mai multe variante de situatii financiare anuale, acestea fiind folosite ulterior in mod nelegal, pentru a se crea diverse avantaje", se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta.

Cei care nu vor respecta aceste dispozitii ar putea risca amenda intre 1.000 si 10.000 de lei.

Potrivit noilor prevederi care se vor aplica anul viitor, contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

Dispozitiile citate reglementeaza mai clar notiunea de persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef, in sensul ca aceasta este o persoana angajata potrivit legii si are atributii privind conducerea contabilitatii firmei.

Conform actului normativ, atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, rapoartele de auditare ale celor doua situatii vor putea fi prezentate sub forma unui raport unic.

Acelasi lucru este valabil si in cazul in care o societate trebuie sa intocmeasca un raport consolidat al administratorilor, pe langa raportul administratorilor intocmit pentru situatiile financiare anuale. Astfel, cele doua rapoarte vor putea fi pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014 se vor intocmi potrivit reglementarilor legale aplicabile pana la data intrarii in vigoare a OUG nr. 79/2014, respectiv pana la 1 ianuarie 2015.