Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Noi clarificari referitoare la regimul microintreprinderilor

8 sept.

Noi clarificari referitoare la regimul microintreprinderilor

HG nr. 77/2014 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 108 din 12 februarie 2014, care modifica si completeaza Normele de aplicare a Codului fiscal, stabileste, printre altele, cum va fi verificata o noua conditie obligatorie pe care firmele trebuie sa o indeplineasca pentru a se incadra in categoria microintreprinderilor. Mai exact, de la 1 ianuarie 2014 pentru a fi microintreprinderi firmele trebuie sa realizeze venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de 80% din veniturile totale. Indeplinirea acestei conditii va fi verificata pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor realizate de contribuabil in anul 2013.

De asemenea, actul normativ mai prevede ca in situatia in care o microintreprindere isi inceteaza activitatea in cursul anului, data pana la care se va putea depune declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor va fi data de incheiere a perioadei impozabile.

Conform nomelor de aplicare a Codului fiscal, perioada impozabila a unei microintreprinderi se incheie, in cazul divizarilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanei juridice prin dizolvarea fara lichidare, la una din urmatoarele date:

 • la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau a mai multor societati noi;
 • la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor, in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
 • la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate anterior.

Perioada impozabila a microintreprinderii se incheie, in cazul dizolvarii urmate de lichidare, la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, potrivit legii, infiintarea persoanei juridice respective, se mai precizeaza in dispozitiile in vigoare.

Conditii pentru a fi microintreprindere

Potrivit noilor prevederi ale Codului fiscal care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014, conditiile de incadrare a firmelor in categoria microintreprinderilor s-au schimbat.

Astfel, din acest an firmele care vor sa devina microintreprinderi trebuie sa indeplineasca obligatoriu o noua conditie, pe langa cele deja existente. Mai exact, acestea trebuie sa realizeze venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale.

De aici rezulta ca firmele care vor realiza venituri din consultanta si management vor plati impozit pe venitul microintreprinderilor de 3%, cu conditia ca aceste venituri sa nu depaseasca 20% din veniturile totale.

Ca urmare a acestor modificari, iata ce conditii trebuie sa indeplineasca cumulativ firmele pentru a avea statutul de microintreprinderi:

 • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc;
 • realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
 • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale,
 • nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Potrivit noilor reguli aplicabile de la 1 ianuarie 2014, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit de profit de 16%. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintrele limitele prevazute anterior, luandu-se in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputului anului fiscal.

In plus, firma trebuie sa comunice organului fiscal in termen de 30 de zile de la data la care nu mai indeplineste oricare dintre cele doua conditii, ca a iesit din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor. In acest sens, va depune la organul fiscal o declaratie de mentiuni.

Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Pentru determinarea echivalentului in euro a plafonului de 65.000 euro prevazut pentru microintreprinderi se va folosi cursul de schimb de la inchiderea exercitiului financiar precedent, respectiv cel stabilit de BNR pentru 31 decembrie 2013, de 4,4847 lei/euro.

Regimul fiscal al microintreprinderilor

Codul fiscal stabileste ca microintreprinderile datoreaza la bugetul de stat un impozit de 3% pe veniturile realizate.

Din 1 ianuarie 2014, baza de impozitare a veniturilor microintreprinderilor a fost modificata prin OUG nr. 102/2013, in sensul ca pe de o parte au fost introduse noi categorii de venituri care se scad din baza impozabila, iar de cealalta parte s-au adaugat anumite venituri.

Astfel, tinand cont de acest lucru, cota de 3% se aplica asupra veniturilor obtinute din orice sursa, cu exceptia:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii;
 • veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferente de curs valutar;
 • veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

De asemenea, Codul fiscal stabileste ca pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila se adauga urmatoarele valori (introduse de OUG nr. 102/2013):

 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;
 • in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului.

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune.

25 aprilie – termenul limita pentru raportarea impozitului pe primul trimestru din 2014 

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, se precizeaza in Codul fiscal.

Pana la aceasta data, microintreprinderile au obligatia de a depune formularul 100 – “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.

Pentru primul trimestru din 2014 (ianuarie – martie) microintreprinderile trebuie sa depuna acest formular pana pe 25 aprilie.

Urmatoarele termene de declarare sunt:

 • 25 iulie pentru trimestrul al doilea din 2014 (aprilie-iunie);
 • 27 octombrie pentru trimestrul al treilea din 2014 (iulie-septembrie).

In ceea ce priveste restul declaratiilor pe care microintreprinderile trebuie sa le depuna la Fisc (cum ar fi decontul de TVA pentru platitorii de TVA sau declaratia unica pentru firmele cu salariati), acestea se depun in functie de vectorul fiscal.