Telefon

0250-733449

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica un nou regulament pentru prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice

15 mai

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica un nou regulament pentru prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice

Potrivit documentului postat pe site-ul ministerului, autoritatile au realizat o lista care cuprinde genuri si specii de plante periculoase pentru consumul uman. Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabileste lista plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.

Masurile se refera atât la produsele finite – forma sub care plantele medicinale si aromatice prelucrate si procesate se comercializeaza, forma predozata – comprimate, tablete, drajeuri, capsule tari sau gelatinoase, pulberi sau granule in casete, pliculete, pachete, cutii, batoane, jeleuri, dropsuri, caramele, sticlute, fiole buvabile, flacoane cu sau fara picurator si alte forme similare.
Potrivit sursei citate, orice produs finit este comercializat numai in baza Avizului de notificare eliberat de Serviciul National pentru Plante Medicinale, Aromatice si Produse ale Stupului, denumit in continuare S.N.P.M.A.P.S., din cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti. Avizul de notificare este acordat in urma evaluarii dosarului de produs precum si a mostrei.

Dosarul de produs este depus in dublu exemplar si cuprinde urmatoarele:
1. cerere de notificare;
2. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (in copie);
3. declaratie – angajament;
4. fisa de prezentare a produsului;
5. lista de ingrediente (cantitativ si/sau procentual);
6. specificatia tehnica a produsului finit/standard de firma/standard de produs sau document echivalent;
7. schema fluxului tehnologic;
8. fisa tehnica – pentru fiecare planta folosita ca materie prima;
9. documente care atesta calitatea ingredientelor – rapoarte de incercare/ buletine/certificate de analize fizico-chimice si microbiologice pentru fiecare ingredient activ si aditiv;
10. rapoarte de incercare/buletine/certificate de analize fizico-chimice si microbiologice ale produsului finit;
11. buletin de analiza/certificat de calitate/certificat de conformitate pentru ambalaj;
12. eticheta;
13. prospect (in limba romana).

In termen de 30 de zile de la data primirii dosarului si a mostrei de produs, S.N.P.M.A.P.S. acorda Avizul de notificare daca dosarul depus este complet si mostra corespunde cerintelor de calitate si siguranta alimentara. In caz contrar, daca sunt necesare informatii suplimentare, precizari, reformulari, S.N.P.M.A.P.S. transmite in scris operatorului aceste solicitari, iar perioada de acordare a avizului se prelungeste pâna la completarea corespunzatoare a dosarului, dar nu mai mult de 6 luni de la depunerea acestuia.