Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

INS: În 2020, construcţiile au crescut cu 16%.

16 feb.

INS: În 2020, construcţiile au crescut cu 16%.

• cele mai mari creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (+46,0%)

Volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut cu 15,9%. La o privire mai atentă datele arată că cele mai mari creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (+46,0%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+24,4%) şi la construcţiile noi (+9,3%). Pe obiecte de construcţii au avut loc creşteri astfel: construcţii inginereşti (+18,5%), clădirile rezidenţiale (+17,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (+10,9%). Potrivit metodologiei INS, construcţiile inginereşti sunt cele care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie sau a celor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane etc.)

Construcţiile noi reprezintă rezultatul acelor activităţi care determină direct crearea de noi spaţii (de locuit sau cu altă utilizare) sau crearea de noi structuri la construcţiile civile existente.

Lucrările de reparaţii capitale la construcţii existente reprezintă lucrările care se execută la clădiri şi construcţii existente după expirarea fiecărui ciclu de funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca scop menţinerea caracteristicilor tehnico-economice ale construcţiilor pe întreaga durată de serviciu normată.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii existente reprezintă ansamblul de operaţii (zugrăvire, vopsire, repararea unor părţi neînsemnate) ce se realizează la o construcţie existentă pentru a asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare.

Sursa: HOTNEWS.RO