Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

GHIDUL SOLICTANTULUI PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

16 dec.

GHIDUL SOLICTANTULUI PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Agentia  pentru  Finantarea  Investitiilor  Rurale  (AFIR)  a  publicat  pe  9  decembrie  2016 versiunea  finala  a  Ghidului  solicitantului  aplicabil  submasurilor  16.4 si 16.4a  – „Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si  verticala  intre actorii din lantul  de aprovizionare  in sectoarele  agricol si pomicol”,   din  cadrul  Programului  National  de  Dezvoltare  Rurala (PNDR)

Obiectivul  acestor  submasuri  este  acela  de  a  promova  cooperarea  intre  actorii  locali,  in scopul   comercializarii   produselor   agroalimentare   prin  intermediul   lanturilor   scurte  de aprovizionare.   Submasurile   nu  presupun  numai  cooperarea  dintre  fermieri,  procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hotelurii  alte forme de cazare in mediul rural, cii realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentalei autoritati publice.

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperarei investitii tangibile si/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica eel putin doua entitati care coopereaza pentru crearea/dezvoltarea  unui lant semi de aprovizionare (cu produse alimentare) si/sau activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea  unui lant semi de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

Proiectele se vor depune online (continuu), in perioada 16.12 0 2016-28002020170  Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://www.afir.info