Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice si ale Shemei de minimis aferente

16 feb.

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice si ale Shemei de minimis aferente

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat, în data de 31 august 2016, versiunile finale ale Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice şi ale Schemei de minimis aferente pentru apelul de proiecte „România Start-up Plus”, din cadrul Axei prioritare 3 – „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7 – Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Obiectivele principale ale acestui apel, care beneficiază de un buget total de 105 milioane euro, sunt stimularea antreprenoriatului şi crearea de locuri de muncă.

După cum ştiţi, ambele documente au fost supuse consultării publice în perioada 11-25 iulie 2016, iar Camera de Comerţ şi Industrie a României, apreciind ca extrem de importante observaţiile primite din partea Camerelor de Comerţ şi Industrie Judeţene pe marginea acestor documente, a transmis o sinteză a acestora Autorităţii de Management POCU. Parte din aceste sugestii, cum ar fi acceptarea parteneriatului, efectuarea stagiului de practică la orice operator economic, nu numai din sectorul economic căruia i se adresează planul de afaceri, sau eliminarea termenului de plagiat din criteriile de evaluare a planurilor de afaceri, au fost incluse în varianta finală a ghidului. Schema pentru start-up-uri poate fi derulată de către Autorităţi Publice Locale, Camere de Comerţ şi Industrie, furnizori de servicii de Formare Profesională Continuă (FPC), universităţi şi ONG-uri, care pot aplica pentru a fi administratori de schemă de antreprenoriat.

Versiunile finale ale Ghidului Solicitantului şi Schemei de minimis aferente pentru apelul mai sus menţionat, inclusiv documentele anexe se pot accesa la adresa de web: www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2025-ghid-fmal-pentru-apelul-de-proiecte-romania-start-up-plus .

Conform menţiunilor din Ghid, sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis depunerii de proiecte în cadrul acestui apel, începând cu ziua publicării în Monitorul Oficial a Ordinului de Ministru referitor la aprobarea ghidului, până în data de 30 octombrie 2016, ora 16:00.

Considerând că aceste informaţii vă sunt utile, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de cooperare.