Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

EDU Activ – Formare profesionala pentru dezvoltare si inovare cursul “Responsabil de mediu”

2 iul.

EDU Activ – Formare profesionala pentru dezvoltare si inovare cursul “Responsabil de mediu”

Camera de Comert si Industrie Valcea  organizeaza gratuit in luna iulie 2021, in cadrul proiectului „EDU Activ – Formare profesionala pentru dezvoltare si inovare” cursul de specializare

Eligibilitate participanti:

Proiectul se adreseaza persoanelor angajate in regiunile: Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Centru, cu urmatoarele caracteristici:

 • Angajati cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau cu timp partial) ce provin din întreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI ( conform lista cod CAEN atasata)

In vederea inscrierii la curs este nevoie de urmatoarele documente ( o parte dintre acestea vor fi completate de catre angajat iar o parte vor fi emise de catre firma la care persoana este angajata).

Documente necesare inscriere in Grupul Tinta (angajat)

– formular inregistrare grup tinta (ANEXA 8) – original

– carte identitate – copie

– certificat nastere – copie

– diplome studii (ultima) – copie

– certificat casatorie (unde este cazul – numele difera pe documente CI, diplome, etc) – copie

-adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare (ANEXA 1)– original

– decizia angajatului privind cursul selectat la care urmeaza sa participe (ANEXA 2) – original

– declaratie pentru criteriile de selectie (ANEXA 3) – original

Documente necesare inscriere Intreprinderi (angajator)

– formularul de inregistrare intreprindere (ANEXA 4) – original

-certificat constatator, valabil la data intrării angajatului în Grupul Tinta din care reiasa ca intreprinderea angajatoare isi desfasoara activitatea principala sau secundara (activa) intr-unul din sectoarele prioritare – in original sau in copie certificată “conform cu originalul”

-lista cu angajatii care vor participa la FPC (ANEXA 5) – original

-declaratia pe proprie raspundere a conducatorului intreprinderii care furnizeaza persoane in GT din care sa reiasa apartenenta la unul din domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI si prezentate in Anexa 5 bis a GSCS completata cu o nota justificativa prin care se prezinta legatura dintre activitatile realizate in intreprindere de angajatii pt care se solicita FPC si domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI (ANEXA 6) – original

-formular justificare necesitatea elaborare si introducere programe de invatare la locul de munca (daca e cazul) (ANEXA 7) – original

 

Detalii cu privire la curs:

 

RESPONSABIL DE MEDIU 

Curs de PERFECTIONARE
Cod COR:
 325710, Autorizație ANC
Durată: 40 ore (13 teorie + 27 practică)
Studii minime pentru accesare: studii medii

Obiectivul cursului: Acest curs vizeaza dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor practice ale participantilor in vederea gestionarii aspectelor referitoare la protectia mediului si intocmirea documentelor specifice.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 • Gestionarea actelor normative de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Coordonarea procesului de instruire în domeniulmediului;
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Elaborarea Programului de audit intern;
 • Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta;
 • Intocmirea documentatiei de management de mediu;
 • Raportarea activitatii de mediu.
 • ============================================================================================

 

Documente:

1. Anexa 8-1 – Formular inregistrare grup tinta

2. Anexa 1-2 – Adeverinta angajator

3. Anexa 2-3 – Decizie selectie curs

4. Anexa 3-4 – Declaratie pt criterii selectie-completata la curs dar e pt inscriere in GT

5. Anexa 4-5 – Formular inregistrare intreprindere

6. Anexa 5-6 – Lista angajati pt FPC

7. Anexa 6-7 – Declaratie apartenenta domenii prioritare si NOTA JUSTIFICATIVA

8. Anexa 7-8 – Formular justificare necesitate programe de invatare

acte necesare Angajati si Angajator

Anexa 5 Lista CAEN revizuita 13.09.2018

ANEXA 5bis

 

Pentru înscrieri precum şi pentru alte informaţii ne puteţi contacta la:

gheorghe.rizoiu@ccivl.ro – curs responsabil de mediu, 0723 54 54 65

Sau la urmӑtoarele numere de telefon: 0250733 449, 0250734 200, 0350 401 680

==================