Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Din 2015, microintreprinderile vor aplica sistemul european de raportare financiara simplificat

8 sept.

Din 2015, microintreprinderile vor aplica sistemul european de raportare financiara simplificat

Firmele care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, adica cele care au conform normelor europene o cifra de afaceri de 700.000 de euro, vor utiliza din 1 ianuarie 2015 sistemul european de raportare financiara simplificat. Guvernul a aprobat un proiect de ordonanta de urgenta care modifica Legea contabilitatii in scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor, se mentioneaza intr-un comunicat al MFP.

Practic, operatorii economici din Romania care se vor incadra in categoria microintreprinderilor, potrivit normelor europene, vor beneficia de sistemul european de raportare financiara simplificat specific microintreprinderilor.

Conform sursei citate, in aceasta categorie intra societatile definite de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, adica cele care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

 • total active: 350.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 700.000 euro;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Concret, aceste firme, vor aplica din 1 ianuarie 2015 sistemul european de raportare financiara simplificat, care va inlocui sistemul simplificat de contabilitate introdus optional in 2011.

Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la intocmirea unui bilant prescurtat si a unui cont prescurtat de profit si pierdere. Ambele componente ale situatiilor financiare anuale vor cuprinde informatii minime care trebuie prezentate conform Directivei.

Noul sistem va cuprinde, conform dispozitiilor propuse de MFP, urmatoarele aspecte:

 • un bilant prescurtat si un cont prescurtat de profit si pierdere, ambele componente ale situatiilor financiare anuale cuprinzand informatiile minime care trebuie prezentate conform directivei;
 • un numar redus de informatii ce trebuie prezentate obligatoriu, potrivit directivei, in notele explicative, acestea referindu-se la:
  • valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
  • suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
  • informatii privind achizitiile propriilor actiuni.

Potrivit estimarilor MFP, 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000) vor beneficia de avantajele scutirilor si simplificarilor introduse la nivel comunitar. Spre deosebire, de sistemul simplificat de contabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entitatilor din economia nationala), potrivit informatiilor din baza de date aferenta exercitiului financiar al anului 2013.

Important! Prin proiectul de act normativ aprobat de Guvern si prin alte doua proiecte de ordin de ministru al Finantelor, vor fi transpuse in legislatia nationala prevederile noii Directive europene contabile. Proiectele de ordin de ministru au fost postate pe site-ul MFP in 23 octombrie 2014 si urmeaza sa fie semnate dupa publicarea in Monitorul Oficial a actului normativ adoptat de Guvern, se mentioneaza in comunicat.

Legea contabilitatii se modifica: Firmele nou-infiintate vor putea opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Proiectul de ordonanta de urgenta aduce, de asemenea, si o serie de modificari Legii contabilitatii nr. 82/1991, care vor diminua sarcinile administrative pentru contribuabili.

Astfel, se reduc obligatiile de auditare, in sensul ca atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, raportul de audit sa poata fi intocmit sub forma unui singur raport pentru ambele categorii de situatii financiare.

Modificarea are rolul de a simplifica raportarea financiara si de a reduce costurile administrative, motiveaza MFP.

Totodata, sunt excluse din categoria entitatilor obligate sa-si auditeze situatiile financiare anuale persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, in conditiile in care se introduce si posibilitatea ca societatea-mama sa intocmeasca un singur raport de audit.

Conform comunicatului, sunt exceptate de la obligatia de auditare organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice, luand in considerare faptul ca situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar.

Printre modificarile aduse Legii contabilitatii se numara si introducerea posibilitatii intocmirii unui raport unic al administratorilor, atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale.

In plus, in momentul in care noile dispozitii vor intra in vigoare, si firmele nou-infiintate vor putea sa opteze pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

De asemenea, in Legea contabilitatii se va stabili, in mod explicit, ca pentru un exercitiu financiar poate fi depus doar un singur rand de situatii financiare.

Mai mult decat atat, proiectul de ordonanta de urgenta aduce clarificari in ceea ce priveste corectarea erorilor constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale, in sensul ca acestea se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.

Prevederile cuprinse in acest material nu se aplica momentan, ci trebuie publicate in Monitorul Oficial pentru a intra in vigoare