Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea implementează „TRAIN4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM”

12 iun.

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea implementează „TRAIN4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM”

Proiectul „POCU/860/3/12/ 142935 TRAIN4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM”, este flnanţat din Programul Operaţional Capital Uman.

Proiectul are o durată de 16 luni, desfășurându-se în perioada 22.10.2022 – 31.12.2023 și se va realiza într-un parteneriat Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Indice Consulting and Management SRL.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 301 angajați din regiunile SV Oltenia, Centru, SM ce activează în sectoarele economice și domeniile identificate conform SNC și SNCDI și sprijinirea a 32 de IMM-uri care-și desfășoară activitatea/intenționează să-și adapteze activitatea la unul din sectoarele economice și domeniile de specializare inteligentă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Sprijinirea a 301 de angajați din IMM-urile din regiunile SV Oltenia, Centru, SM, dintre care minim

31 vor fi angajați vârstnici (55-64 ani) și 121 femei, prin îmbunătățirea cunoștințelor/ competențelor/aptitudinilor digitale ca urmare  a participării lor la programele de formare organizate. 2.Certificarea dobândirii unei calificări/validării competențelor în sectoarele economice/ domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI a 274 participanți la programele de competențe digitale

organizate în proiect prin intermediul a 16 examene de absolvire organizate la încetarea calității de participant a fiecărui angajat.

  1. Sprijinirea a 32 de IMM-uri din regiunile SV Oltenia, Centru, SM care activează sau intenționează să- și adapteze activitatea la sectoarele prioritare, prin participarea angajaților la programe de formare profesională, prin elaborarea unor programe de învățare la locul de muncă pentru 10 dintre acestea, precum și prin sprijinirea a minim trei dintre IMM-uri să introducă programele de învățare la locul de muncă în maxim șase luni de la finalizarea sprijinului.
  2. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor din regiunile SV Oltenia, Centru, SM care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin derularea a 10 campanii de conștientizare.

Valoarea totală a proiectului este de 4,831,554.75 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 4,711,021.92 lei. Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020”.

 

Pentru detalii si informatii suplimentare ne puteti contacta la:

Tel: 0250 734 200

eMail: office@ccivl.ro

Persoana de contact: Anca Savoiu Cismaru