Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Bilantul semestrial a fost eliminat din 2021

27 ian.

Bilantul semestrial a fost eliminat din 2021

  • Raportările contabile semestriale la 30 iunie 2021 se vor depune numai de către entitățile cu cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro la 31 decembrie 2020

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 06 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Actul normativ a intrat în vigoare la data de 09 noiembrie 2020 și se va aplica începând cu raportările semestriale ale exercițiului financiar 2021.

Obiectul de reglementare al actului normativ stabilește că ,,Ministerul Finanţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.,,

Prin urmare, raportările contabile semestriale la 30 iunie 2021 se vor depune numai de către entitățile cu cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro la 31 decembrie 2020.

Prin Legea nr. 238/2020, pragul de raportare a crescut de la 220.000 lei la 1.000.000 euro cifră de afaceri, limită care restrânge aria de aplicabilitate în rândul contribuabililor persoane juridice raportoare.

Regimul juridic aplicabil reglementat la art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare arată următoarele: ,,Art. 41. – Constituie contravenţie următoarele fapte: (..) 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: (..) e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile;  (..). Art. 42. –  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:  (..) – cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.  ,,

Amintim că sistemul de raportare la 30 iunie 2020 a avut ca și coordonate următoarele elemente: au întocmit și au depus raportări contabile semestriale la 30 iunie 2020 entitățile care au înregistrat în exercițiu precedent o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei; termenul limită de raportare a fost 30 septembrie 2020 (Ordinul ANAF nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile publicat în Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2019).

Sursa: Legeastart.ro