Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Au crescut amenzile maxime pentru nedepunerea la timp a declaratiei de mediu

8 sept.

Au crescut amenzile maxime pentru nedepunerea la timp a declaratiei de mediu

Incepand cu 2014, persoanele juridice care depun anual Declaratia la Fondul pentru mediu risca sa primeasca amenzi maxime mai mari, daca intarzie cu aceasta obligatie.

Majorarea sanctiunilor a aparut dupa ce la sfarsitul lunii septembrie 2013 a intrat in vigoare o ordonanta care creste valoarea acestor amenzi pentru toti operatorii care depun obligati sa depuna asemenea declaratii. Cei care indeplinesc lunar aceasta obligatie declarativa au intrat sub incidenta noilor valori ale sanctiunilor inca din luna septembrie, de cand ele au inceput sa se aplice.

Nedepunerea la termen a "Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu"constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 1.000 de lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, pentru persoanele juridice, conform Ordonantei de Guvern nr. 31/2013, care a intrat in vigoare pe 29 septembrie 2013. Anterior, aceste amenzi variau intre 2.000 si 2.500 de lei, atat pentru persoanele juridice, cat si pentru cele fizice. 

In aceste conditii, de la 1 ianuarie 2014, este pentru prima data cand risca sa primeasca noile amenzi urmatorii contribuabili, care trebuie sa declare si sa plateasca pentru Fondul de mediu anual, pana la 25 ianuarie, inclusiv, a anului urmator, respectiv 25 ianuarie 2014, daca nu isi indeplinesc aceasta obligatie: 

 • gestionarii fondurilor de vanatoare;
 • cei care introduc pe piata ambalaje si anvelope; ei platesc contributiile la Fondul de mediu doar daca nu indeplinesc obiectivele de valorificare a acestor tipuri de deseuri;
 • operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, si inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;
 • operatorii economici introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;
 • unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea efectiv incredintata spre valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

In plus, din prima zi a anului 2014, cei care inchiriaza ambalaje sunt obligati sa depuna Declaratia la Fondul de mediu. In caz contrar, ei risca sa fie amendati dupa data de 26 ianuarie 2014.

 

Vanzatorii de deseuri metalice feroase si neferoase deja au intrat sub incidenta noilor amenzi

Incepand cu 29 septembrie 2013, amenzi intre 500 si 5.000 de lei au riscat sa primeasca contribuabilii obligati sa depuna lunar declaratia pentru mediu, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea. Urmatorii contribuabili au trebuit sa indeplineasca aceasta obligatie:

 • vanzatorii de deseuri metalice feroase si neferoase, inclusiv bunuri destinate dezmembrarii, obtinute de catre generatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor destinate dezmembrarii;
 • operatorii economici care detin surse stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu;
 • proprietarii sau administratorii de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase incredintate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare;
 • cei care introduc pe piata nationala substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu;
 • administratorul, respectiv proprietarul padurii, care obtine venituri realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute de catre cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor;
 • cei care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere si inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje; ei depun declaratia pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;
 • cei care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;
 • operator economic care introduce masa lemnoasa intr-un proces de prelucrare;
 • operator economic care introduce pe piata uleiuri uzate.

Pe langa acestia, pentru operatorii economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje si de anvelope, sumele se stabilesc prin decizie si se platesc in functie de data comunicarii astfel:

 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Lista operatorilor economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje si de anvelope este publicata anual pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), putand fi consultata aici.

 

Cand se depun si se declara obligatiile pentru mediu

Conform Ordinului AFM nr. 549/2006, "Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu" se depune prin editarea in programul informatic de asistenta elaborat si pus la dispozitia contribuabililor gratuit de catre AFM, la adresa www.afm.ro, Sectiunea "Taxe si Contributii", Subsectiunea "Declaratii". 

Declaratiile pentru mediu se completeaza de catre persoana juridica, societatea mama, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si punctelor de lucru. In perioadele fara activitate, se mentine obligatia este de a depune lunar declaratiile de constituire privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu cu valoarea contributiilor zero. In plus, sumele inscrise in declaratii nu cuprind taxe sau contributii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscala. 

AFM a mentionat ca in prezent declaratia pentru mediu nu se poate depune in format electronic, ci doar pe hartie, dar se poate transmite electronic. In plus, transmiterea declaratiilor pentru mediu in format electronic se face numai dupa incheierea intre contribuabil si AFM a "Conventiei privind comunicarea declaratiei pentru mediu in format electronic", conventie care se aproba prin dispozitie a presedintelui AFM si este pusa la dispozitia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro. 

Daca declaratia pentru mediu se transmite prin posta, adresa AFM este Splaiul Independentei, nr. 294, sector 6, Bucuresti, fiind nevoie de confirmare de primire

Atentie! Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de transmitere a declaratiilor fiscale.  

In plus, declaratia pentru mediu rectificativa se depune in cazul in care contribuabilul a declarat eronat obligatiile la Fondul pentru mediu, in una sau mai multe perioade de raportare.

 

Valoarea amenzii o stabileste personalul de specialitate din AFM

Potrivit OG 31/2013, valoarea amenzii o stabileste personalul de specialitate din cadrul AFM.

In plus, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza:

 • de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si/sau al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu si nedepunerea la termen a declaratiilor de catre operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala;
 • de catre personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru neafisarea la punctul de vanzare, in loc vizibil, a valorii ecotaxei, in vederea informarii consumatorilor finali; aceasta neafisare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.