Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

UE are un nou Cod Vamal. Romania aplica direct legislatia europeana

3 nov.

UE are un nou Cod Vamal. Romania aplica direct legislatia europeana

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene, care abroga vechiul cadru legal, a intrat in vigoare la 30 octombrie 2013, majoritatea prevederilor fiind aplicabile incepand cu aceasta data, in timp ce restul dispozitiilor se aplica abia din 1 iunie 2016. Si tara noastra trebuie sa aplice prevederile de la nivel european, conform calendarului stablit la Bruxelles.

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 269 din data de 10 octombrie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013, de stabilire a Codului vamal al Uniunii Europene (CVUE)

Astfel, potrivit Regulamentului UE nr. 952/2013, unele articole din CVUE intra in vigoare la 20 de zile de publicare, respectiv la 30 octombrie 2013, data de la care se abroga Regulamentul (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar ("Codul Vamal Modernizat").

Articolele din CVUE care se aplica de astazi sunt 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 285 si 286.

 

Ce acte poate emite Comisia Europeana de la sfarsitul lunii octombrie

Conform noului act normativ, Comisia Europeana este imputernicita sa adopte acte delegate pentru a stabili cazurile in care autoritatile vamale invalideaza inregis­trarea unui operator economic stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. De asemenea, Comisia stabileste, prin intermediul actelor de punere in aplicare, autoritatea vamala responsabila cu aceasta inregistrare. 

Atentie! Actul delegat reprezinta un act juridic prin care legiuitorul deleaga Comisiei competenta de a adopta acte care modifica elemente neesentiale ale unui act legislativ. De exemplu, actele delegate pot preciza detaliile tehnice sau pot efectua o modificare ulterioara a anumitor elemente ale unui act legislativ. Aceasta delegare de competente are limite stricte. Astfel, legiuitorul stabileste conditiile in care poate fi exercitata aceasta delegare.

Tot Comisia poate adopta acte delegate pentru a stabili cazurile in care nu se solicita de catre autoritatile vamale dovada imputernicirii pe care autoritatile vamale o pot cere persoanelor care declara ca actioneaza in calitate de reprezentant vamal al unei persoane pe care o reprezinta.

In plus, potrivit CVUE, Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere in aplicare, normele de procedura referitoare la furnizarea de dovezi ca un reprezentant vamal indeplineste conditiile de a furniza servicii in statul membru in care este stabilit.

Atentie! Actul de punere in aplicare reprezinta documentul prin care Comisia mentioneaza cum se aplica o masura europeana care necesita o punere in aplicare uniforma la nivelul UE.

Cu toate acestea, fara a aduce atingere aplicarii unor criterii mai putin stricte de catre statul membru in cauza, un reprezentant vamal care inde­plineste criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat are dreptul sa presteze astfel de servicii intr-un alt stat membru decat cel in care este stabilit.

Pentru a putea presta servicii intr-un alt stat membru, criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat sunt urmatoarele:

  • absenta unei incalcari grave sau a unor incalcari repetate a legislatiei vamale si a dispozitiilor fiscale, inclusiv absenta unui cazier continand infractiuni grave legate de activitatea economica a solicitantului;
  • dovedirea de catre solicitant a unui nivel ridicat de control al operatiunilor sale si al fluxului marfurilor, prin inter­mediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale si, dupa caz, de transport, care sa permita efectuarea adecvata a controalelor vamale;
  • solvabilitate financiara,care se considera a fi dovedita atunci cand solicitantul are o situatie financiara buna care ii permite sa isi indeplineasca angajamentele, tinand seama in mod corespunzator de caracteristicile tipului de activitate comerciala in cauza;
  • statutul de operator economic autorizat (AEO) cuprinde autorizarea de operator economic autorizat pentru simplificari vamale, care permite titularului sa beneficieze de anumite simplificari in conformitate cu legislatia vamala.

Atentie! Statutul de AEO va deveni practic obligatoriu de la 1 iunie 2016. Astfel, orice companie care va solicita o autorizatie vamala, de exemplu autorizatie pentru aplicarea procedurii simplificate de vamuire la domiciliu sau de autoimpunere, va trebui sa detina acest statut.

Cei interesati ar trebui sa initieze procesul de pregatire in vederea autorizarii AEO, respectiv sa depuna dosarul de autorizare AEO, la autoritatea vamala, cat mai curand posibil, deoarece acest proces dureaza intre unul si doi ani, in functie de gradul de conformare al companiei la cerintele AEO.

Atentie! Statutul AEO se acorda doar companiilor care nu au savarsit, in ultimii 3 ani, incalcari grave sau incalcari repetate ale legislatiei vamale si nu au comis infractiuni grave legate de activitatea economica intreprinsa, respectiv care nu inregistreaza debite restante.

 

Proceduri vamale simplificate din 2016

Potrivit estimarilor de la nivelul Comisiei Europene, termenul limita pentru aplicarea integrala a Codului Vamal al Uniunii Europene este preconizat sa fie sfarsitul anului 2019.

Principalele prevederi ale CVUE vor intra in aplicare la data de 1 iunie 2016, iar pana la aceasta data vor ramane aplicabile prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, legislatia actuala, care a intrat in vigoare acum cinci ani si ale carui prevederi s-au aplicat gradual si, pana la acest moment, partial.

Pe langa obligativitatea de inregistrare ca operator economic autorizat, una dintre cele mai importante noutati din noul Cod vamal european este restructurarea regimurilor vamale. Aceasta restructurare are urmatoarele modificari importante:

  • zonele libere se transforma din destinatie vamala in regim vamal, devenind similar regimului de antrepozitare vamala din prezent; acest lucru presupune faptul ca bunurile din afara Comunitatii, care se vor introduce intr-o zona libera din Romania, pentru a fi depozitate, vor face obiectul depunerii declaratiilor vamale, al garantarii taxelor vamale si a celorlalte taxe datorate la import (TVA, accize daca este cazul), obligatii care nu exista in prezent;
  • actualele regimuri vamale economice de perfectionare activa cu suspendarea platii taxelor vamale, de perfectionare activa cu restituirea taxelor vamale, de transformare sub control vamal se unifica intr-un singur regim vamal, respectiv regimul vamal de perfectionare activa, care va include si procedura de distrugere a bunurilor sub control vamal; ca atare, nu va mai fi necesar, de exemplu, ca la solicitarea autorizatiei pentru plasarea bunurilor sub regim de perfectionare activa, compania sa demonstreze intentia de re-export a produselor compensatoare obtinute din bunurile importate.

In plus, de la 1 iunie 2016, se vor introduce simplificari ale procedurilor (formalitatilor) vamale. De exemplu, pe langa procedura de vamuire la domiciliu, care va fi mentinuta si simplificata, este introdusa asa – numita procedura de autoimpunere a operatorilor economici.

Prin aceasta procedura de simplificare, autoritatile vamale pot autoriza un operator economic sa faca urmatoarele doua actiuni:

  • sa determine singur cuantumul taxelor datorate la import sau la export, dar si
  • sa efectueze anumite controale si verificari vamale, care in mod normal sunt efectuate de autoritatile vamale, sub supraveghere vamala.

De asemenea, pentru a simplifica formalitatilor vamale, de la 1 iunie 2016, se detaliaza si se simplifica procedura de vamuire centralizata, care va permite declararea bunurilor in statul membru unde compania este stabilita (de exemplu in Romania), chiar daca bunurile sunt prezentate fizic in alt stat membru/alte state membre.

De asemenea, procedura va functiona in interiorul unui stat membru. De exemplu, declaratia vamala va putea fi depusa la un birou vamal din Timisoara, chiar daca bunurile sunt prezentate fizic la biroul vamal din Constanta, dupa obtinerea liberului de vama, bunurile vor putea circula liber din Constanta catre orice punct din Comunitate.

Avand in vedere restructurarea regimurilor vamale, se astepta ca autorizatiile detinute in prezent de companii sa fie inlocuite in momentul intrarii in aplicare a noilor prevederi, ocazie cu care autoritatile vamale vor verifica in ce masura compania indeplineste conditiile impuse de CVUE, de exemplu, daca solicitantul respecta cerintele aferente AEO.

Aceeasi situatie este valabila si pentru companiile care in prezent detin autorizatii pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire, sau care vor dori sa se autorizeze incepand cu 1 iunie 2016.