Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

  Date de contact ale Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de comert si industrie Valcea

ŢENEA ANDREEA – Asistent Arbitral Sef

  0250.733449

  andreea.tenea@ccivl.ro

Membrii Curtii de Arbitraj Comercial

1

GHITA  DUMITRU

Presedinte – Avocat

2

STANCA  ANA

Vicepresedinte –  Avocat

3

OLARU MADALINA

Vicepresedinte –  Avocat

4

ANDRONACHE MARIA IRINA

Consilier juridic

5

BERBECE VASILE

Avocat   – inactiv

6

BLAJAN ADRIAN-NICOLAE

Avocat

7

CIUTACU  FLORICA

Avocat

8

CRAIOVEANU MARIUS

Avocat

9

DODU ANDRA IOANA

Avocat

10

ENACHE  LAURENŢIU

Avocat inactiv

11

GHEORGHE LIGIA

Avocat

12

HANDOLESCU ELENA

Avocat

13

LUPU CRISTIAN ALIN

Avocat

14

NEAGU EMILIAN- LAURENTIU

Cadru didactic universitar – Specialist in Dreptul   comertului  international – inactiv

15

ORZAN GHEORGHE

Avocat

16

PATRU GHEORGHE

Avocat

17

PETRIA LICUŢA

Avocat – Doctor in drept

18

POPESCU NADIA

Avocat  – inactiv

19

POPESCU ELENA-FLORENTINA

Consilier juridic  – inactiv

20

PROOROC OTILIA

Avocat

21

SCHEAU MIRCEA CONSTANTIN

Economist

22

SIMA RADU

Consilier juridic   

23

STOIAN MARIA MAGDALENA 

Consilier juridic   

24

TITA DANA

Avocat                         

25

VOCHITU FELICIA

Avocat    – inactiv       

26

VOICU MONICA

Consilier juridic               

 

 

Preşedinte

GHITA  DUMITRU

Secretariatul Curtii de Arbitraj

ŢENEA  ANDREEA

Asistent Arbitral Sef

Informatii suplimentare

CE ESTE ARBITRAJUL COMERCIAL ?

ARBITRAJUL este o alternativă privată de justiţie, prin care, persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor pot soluţiona litigiile patrimoniale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie. Arbitrajul se înscrie în categoria instituţiilor juridice reprezentative ale sferei comercialului; este unul din “instrumentele” ei adecvate, create de lege în favoarea comercianţilor, spre a le oferi o alternativă de judecată specializată în soluţionarea litigiilor născute din acte şi fapte de comerţ. În trăsăturile instituţiei se regăsesc materializate cu fidelitate principiile şi regulile de bază ale dreptului comercial, convertite în avantaje ale acesteia, în comparaţie cu instanţele judecătoreşti.

BAZA LEGALĂ

Codul de procedură civilă şi Legea nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din Romania.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL

Menţionăm sintetic câteva dintre aceste avantaje, cu convingerea că ele vor deveni argumente pentru consilierii juridici/avocaţi şi agenţii economici spre a prefera această alternativă de judecată:

  • Părţile au posibilitatea de a-şi desemna ele însele arbitrii Părţile au posibilitatea de a-şi desemna ele însele arbitrii ce vor soluţiona litigiul, raportându-se la profesionalismul, probitatea morala, specializarea acestora; lista de arbitri propusă de Comisia de Arbitraj Comercial de pe langă CCI Vâlcea reprezinta din acest punct de vedere un argument convingător pentru a apela la serviciile acestei instanţe de judecată. De reţinut că arbitrii desemnaţi sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi nu au calitatea de reprezentanţi ai părţilor în litigiu.
  • Oferă posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor Oferă posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor, hotărârea arbitrală pronunţându-se într-un interval de cel mult 5 luni de la constituirea tribunalului arbitral, pentru litigiile interne, şi de 9 luni pentru cele internaţionale, dacă părţile nu au convenit altfel. Comparat cu termenele de soluţionare practicate de instanţele judecătoreşti, aspectul devine semnificativ dacă se are în vedere, în plus, natura patrimonială a litigiilor supuse judecăţii.
  • Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse decât taxele de timbru percepute de instanţele judecătoreşti.
  • Soluţionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotărârea arbitrală sunt confidenţiale Soluţionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotărârea arbitrală sunt confidenţiale, nici o persoană străină nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor. Lipsită de caracterul public al dezbaterilor din faţa instanţelor de drept comun, procedura arbitrală creeaza părţilor posibilitatea protejării onorabilităţii lor, esenţială într-un circuit economic concurenţial.
  • Procedura arbitrală se finalizează, la fel ca la instanţele judecătoreşti Procedura arbitrală se finalizează, la fel ca la instanţele judecătoreşti, prin pronunţarea unei hotărâri care este definitivă şi obligatorie şi se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite de Codul de procedură civilă. Ea poate fi desfiinţată numai pe calea acţiunii în anulare, promovată pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de lege.

CUM BENEFICIEZI DE ARBITRAJ COMERCIAL ?

Pentru a beneficia de aceste substanţiale avantaje, TREBUIE să includeţi în CONTRACTELE pe care le încheiaţi cu partenerii de afaceri, CLAUZA ARBITRALĂ (COMPROMISORIE) : “Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Valcea, în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de Procedură Arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie, părţile angajându-se să o execute de bună voie.”