Telefon

0250-733449

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Prezentarea proiectului – Proiectul START ROMÂNIA – Finanțare pentru românii din Diaspora

6 sept.

Prezentarea proiectului – Proiectul START ROMÂNIA – Finanțare pentru românii din Diaspora

Parteneriatul pentru implementarea proiectului “START ROMANIA – Finanțare pentru românii din Diaspora”,format din Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Indice Consulting and Management SRL și INFOR Elea SpA (Italia) si-a început activitatea in  data de 15 septembrie 2017. Proiectul are o durată de 36 de luni, desfășurându-se în perioada 15 septembrie 2017 – 14 septembrie 2020, cu o valoare totală eligibilă de 7.023.121,42 lei. Este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării forței de muncă din România prin înființarea, dezvoltarea de întreprinderi cu profil nonagricol în zonele urbane ale țării de către românii din Diaspora și românii intorsi recent in țară care îndeplinesc criteriile de eligibilitate a grupului țintă, susținerea acestora și crearea de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Proiectul POCU89/3/7/105605 finanțeaza cu câte 36 000 EUR afacerile inovative și competitive din mediul urban și se adresează exclusiv cetățenilor români cu vârsta de minimum 18 ani care fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii in cadrul proiectului. Persoanele interesate trebuie să participe la un program de formare antreprenorială și să prezinte planul afacerii pentru care doresc finanțare.

Pe baza unei cereri de înscriere, absolvenții cursurilor de antreprenoriat își vor putea înscrie planurile de afaceri in competiția pentru finanțare. În urma unei proceduri transparente de evaluare, experții din cadrul echipei de implementare vor selecta cele mai competitive si inovative proiecte de business.