Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ghid practic: Tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de sponsorizare

8 sept.

Ghid practic: Tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de sponsorizare

Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare, precum si cum se aplica in practica prevederile fiscale. 

Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. NU este obligatoriu incheierea acestuia in forma autentica.

Beneficiar al sponsorizarii poate (pot) fi:

  • orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
  • institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
  • emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a) de mai sus;
  • orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, a carei activitate intr-unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Sponsorul sau beneficiarul au dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului, insa intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.Sponsorizare vs donatie

Sponsorizarea NU trebuie confundata cu donatia. Donatia este un contract prin care o persoana, numita donator, transmite in mod gratuit si, de regula, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil catre o alta persoana, numita donatar, care il accepta.

Donatia este un contract cu titlu gratuit pentru ca una dintre parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine in schimb vreun avantaj. De asemenea, donatia este si irevocabila in baza principiului reglementat de Art. 985 din noul Cod Civil. O exceptie de la acest principiu este donatia incheiata intre soti care poate fi revocata, insa numai in timpul casatoriei

Potrivit art. 1011 din noul Cod Civil, donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute. Prin urmare, pentru a fi valabil, atat actul de donatie a unui bun imobil (casa, apartament, teren etc.), cat si a unui bun mobil (automobil, bani etc.) trebuie incheiat la notarul public, in forma autentica.
Astfel, daca o persoana juridica efectueaza o donatie, cheltuiala aferenta este nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

Tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de sponsorizare

Pentru entitatile platitoare de impozit pe profit

Tratamentul fiscal pentru sponsor
Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Conform Codului fiscal, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, precum si cei cei care acorda burse private scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima de mai jos:

  • 3 la mie din cifra de afaceri;
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

De regula, sponsorizarile se acorda spre finalul anului, moment in care societatile au o imagine de ansamblu cu privire la nivelul cifrei de afaceri si al impozitului pe profit, criterii in functie de care se poate stabili nivelul sumei acordate ca sponsorizare.

Incepand cu 1 ianuarie 2014, sumele aferente acestor cheltuieli care nu sunt scazute din impozitul pe profit in anul in care au fost suportate, pot fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora (cronologic), in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial/anual).

Spre deosebire de celelalte categorii de entitati, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura declara si platesc impozitul pe profit anual.

Tratamentul fiscal pentru beneficiarul sponsorizarii
Pentru organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale, donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare sunt scutitede la plata impozitului pe profit.

Pentru entitatile platitoare de impozit pe venit (PFA, II, IF)

Tratamentul fiscal pentru sponsor
In cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse
private, efectuate conform legii, sunt deductibile in limita unei cote de 5%aplicata la o baza de calcul. Aceasta se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Tratamentul fiscal pentru beneficiarul sponsorizarii
Pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii NU sunt considerate venituri brute si practic nu sunt sunt supuse impozitului pe venit. De altfel, pentru toate persoanele supuse impozitului pe venit, sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat nu sunt impozabile.

Detalii

sursa www.avocatnet.ro