Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Contractele de ucenicie la locul de munca

8 sept.

Contractele de ucenicie la locul de munca

Contractul de ucenicie la locul de munca va cuprinde o serie de clauze specifice pe care angajatorul trebuie sa le respecte. Noile reglementari vin ca urmare a modificarilor in materie operate in luna iunie de Legea nr. 179/2013. Hotararea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705, din 18 noiembrie 2013.

Normele introduc noi reglementari in ceea ce priveste contractul de ucenicie, stabilesc un nou model de contract, dar si abroga HG nr. 234/2006, adica vechile norme de aplicare a regulilor in materie. 

Totodata, documentul aduce modificari in ceea ce priveste informarea ANOFM de catre cei care vor sa lucreze cu ucenici. Astfel, angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie vor comunica acest lucru agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul/ domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.

Comunicarea se va face prin completarea de catre angajator a unui formularul ce va cuprinde urmatoarele mentiuni:

 • la rubrica „Denumirea ocupatiei” se adauga si sintagma „CU” care provine de la prescurtarea „contract de ucenicie”;
 • codul COR (6 caractere) specific ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie;
 • la rubrica durata incadrarii in munca se va completa durata contractului de ucenicie in functie de nivelul de calificare prevazut la art. 9 din lege

In plus, angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la agentia pentru ocuparea fortei de munca si conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

Contractul de ucenicie – ce informatii trebuie sa cuprinda?

Legea nr. 179/2013 a adus o serie de modificari Contractului de ucenicie la locul de munca, in sensul ca a stabilit cateva clauze specifice pe care angajatorul este obligat sa le respecte, acestea fiind transpuse si in normele de aplicare publicate.

Astfel, pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca prevazute de Codul Muncii, contractul de ucenicie trebuie sa contina si urmatoarele clauze referitoare la:

 • denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;
 • denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;
 • numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
 • locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
 • durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
 • obligatiile suplimentare ale angajatorului;
 • obligatiile ucenicului;
 • alte clauze, potrivit legii.

Potrivit normelor, prin sintagma "denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul" se intelege calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie.

De asemenea, prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca" se intelege denumirea furnizorului de formare care incheie cu angajatorul contractul de prestari de servicii de formare profesionala sau denumirea angajatorului, daca acesta are calitatea de furnizor de formare.
"Durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca" inseamna durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:

 • 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
 • 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 • 1080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

Formarea profesionala prin ucenicie se desfasoara pe toata durata contractului de ucenicie, iar perioadele de formare profesionala alterneaza cu timpul de munca alocat realizarii atributiilor specificate in fisa postului.

Conform noilor prevederi, contractul de ucenicie la locul de munca va cuprinde si urmatoarele obligatii ale angajatorului:

 • Sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata, proportional cu timpul lucrat;
 • Sa asigure ucenicului pregatirea practica corespunzatoare calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;
 • Sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica corespunzatoare programului de formare profesionala finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
 • Sa incheie un contract de prestari servicii de formare profesionala cu un furnizor autorizat in conditiile OG nr. 129/2000, in scopul asigurarii programului de formare profesionala a ucenicului;
 • Sa suporte contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului.

Pe de alta parte, insa, reglementarile creeaza obligatii si pentru ucenic, astfel ca acesta va trebui sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie la locul de munca.

Totodata, ucenicul va fi obligat sa participe la pregatirea teoretica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor. Nu in ultimul rand, angajatul trebuie sa participe la sustinerea examenului de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica.

Contractul de ucenicie se va incheia obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se va evidentia in registrul general de evidenta a salariatilor, cu mentiunea "CU".

Potrivit normelor in vigoare deja, contractul poate inceta pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba (care nu poate depasi 30 de zile lucratoare). In cazul in care contractul de ucenicie inceteaza pe durata perioadei de proba, la sfarsitul acestei perioade sau dupa expirarea perioadei de proba, dar inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, ucenicul beneficiaza pentru perioada lucrata de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractul colectiv de munca aplicabil, precum si de contractul de ucenicie.

Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

Hotararea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705, din 18 noiembrie 2013. Termenul de intrare in vigoare: 18 noiembrie 2013