Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Acte necesare Angajat si Angajator

10 mart.

Acte necesare Angajat si Angajator

Cod SMIS proiect:                128258

Axă prioritară: 3 – Locuri de munca pentru toti

Titlu proiect: „EDU Activ – Formare profesionala pentru dezvoltare si inovare”

OIR/OI responsabil: OIRPOSDRU SV Oltenia

 

Documente necesare inscriere in Grupul Tinta

 

 • formular grup tinta (ANEXA 8)original
 • carte identitate – copie
 • certificat nastere – copie
 • diplome studii – copie
 • certificat casatorie (unde este cazul – numele difera pe documente CI, diplome, etc) – copie
 • adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare (ANEXA 1)– original
 • decizia angajatului privind cursul selectat la care urmeaza sa participe (ANEXA 2) – original
 • declaratie pentru criteriile de selectie (ANEXA 3) – original

 

 

Documente necesare inscriere Intreprinderi

 

 • formularul de inregistrare intreprindere (ANEXA 4) – original
 • certificat constatator, valabil la data intrării angajatului în Grupul Tinta din care reiasa ca intreprinderea angajatoare isi desfasoara activitatea principala sau secundara(activa) intr-unul din sectoarele prioritare – in original sau in copie certificată “conform cu originalul”
 • lista cu angajatii care vor participa la FPC (ANEXA 5) – original
 • declaratia pe proprie raspundere a conducatorului intreprinderii care furnizeaza persoane in GT din care sa reiasa apartenenta la unul din domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI si prezentate in Anexa 5 bis a GSCS completata cu o nota justificativa prin care se prezinta legatura dintre activitatile realizate in intreprindere de angajatii pt care se solicita FPC si domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI (ANEXA 6) – original
 • formular justificare necesitatea elaborare si introducere programe de invatare la locul de munca (dc e cazul) (ANEXA 7) – original