Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

PFA vs. microintreprindere

8 sept.

PFA vs. microintreprindere

Daca vrei sa incepi o afacere, poti sa constitui o persoana fizica autorizata sau iti poti infiinta o microintreprindere, insa trebuie indeplinite anumite conditii. O persoana fizica autorizata plateste un impozit pe venit de 16%, in timp ce o microintreprindere datoreaza statului un impozit pe veniturile realizate de 3%. Totusi, daca optezi pentru constituirea unei PFA, trebuie sa stii ca daca acumulezi restante, raspunzi in fata creditorilor cu bunurile proprii.

Potrivit OUG nr. 44/2008, PFA este persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Pot deveni persoane fizice autorizate orice cetateni romani sau ai unor state membre UE, care au implinit 18 ani, nu au savarsit infractiuni economice si au pregatire profesionala in domeniul in care vor sa fie autorizati, se mai arata in actul normativ.

Spre deosebire de PFA, microintreprinderea reprezinta de fapt un concept fiscal. Statutul de microintreprindere este acordat in urma indeplinirii cumulative a anumitor conditii prevazute in Codul Fiscal. Ca urmare a acestui lucru, aceste firme, platesc impozit pe veniturile microintreprinderilor (impozit pe veniturile realizate de 3%).

Cum se infiinteaza o PFA?

Infiintarea unei persoane fizice autorizate se realizeaza intr-o singura etapa, prin depunerea la Registrul Comertului a documentatiei necesare pentru constituirea in forma entitatii respective. Totusi, inainte trebuie verificata disponibilitatea denumirii pe care o va avea PFA, dupa care trebuie rezervata aceasta denumire.

In continuare, se vor depune la Registrul Comertului, urmatoarele documente:

 • Cerere de inregistrare
 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei – original;
 • Carte de identitate sau pasaport – copie
 • Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru – copie legalizata;
 • Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 • Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate – original;
 • Declaratia-tip pe propria rapsundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
 • Dupa caz: precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.); documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
 • Documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii);
 • Documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii);
 • In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitatea economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxe de registru.

La capitolul costuri de infiintare, infiintarea unui PFA presupune costuri (taxe la Registrul Comertului) in valoare de aproximativ 250-300 lei.

In ceea ce priveste inregistrarea unui PFA la Registrul Comertului, aceasta dureaza aproximativ trei zile lucratoare, incepand din ziua depunerii documentatiei relevante.

Atentie! Desi procedura de infiintare este relativ simpla si presupune costuri mici, cei care intentioneaza sa constituie o PFA trebuie sa aiba in vedere ca aceasta raspunde cu toata averea personala in fata creditorilor, in situatia in care nu isi poate achita datoriile. "PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si, in completare cu intreg patrimoniul sau".

Patrimoniul de afectatiune reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

Regimul juridic al microintreprinderii

Spre deosebire de PFA, microintreprinderea are un regim juridic diferit, aceasta reprezentand de fapt un concept fiscal.

Microintreprinderea se inregistreaza intotdeauna intr-una din formele prevazute pentru societati de Legea nr. 31/1990 privind societatile, statutul de microintreprindere fiind acordat in considerarea unui sistem de impunere specific, reglementat de Codul Fiscal.

Mai exact, asa prevede Codul Fiscal, o firma devine microintreprindere daca indepliniste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale;
 • a realizat venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
 • nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Regimul juridic de infiintare al unei microintreprinderi este, de fapt, acelasi ca in cazul constituirii unei societati cu raspundere limitata sau a unei societati pe actiuni.

Tinand cont de acest aspect, costurile aferente inregistrarii unei SRL sau SA sunt de aproximativ 300 – 350 lei, iar procesul in sine dureaza aproximativ trei, patru zile lucratoare din ziua depunerii dosarului la ONRC cuprinzand documentatia necesara.

Ce impozite si contributii de asigurari sociale plateste o PFA?

Persoanele fizice autorizate trebuie sa plateasca atat impozit pe venit, cat si contributii de asigurari sociale.

Astfel, PFA plateste un impozit de 16% din venitul net determinat in sistem real, in cazul PFA care stabilesc venitul net anual utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla sau un impozit de 16% din norma de venit, in cazul PFA impuse pe baza de norma de venit.

Practic, PFA cu norma norma fixa de venit datoreaza impozit 16% (cota unica) din respectiva norma, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, nivelul normei fiind stabilit anual pentru activitatile eligibile de catre directiile generale ale finantelor publice. In schimb, PFA care opteaza pentru sistemul real de impozitare datoreaza cota de 16% la veniturile nete totale, determinate ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile.

Pe langa impozitul pe venit, PFA trebuie sa achite si contributia la pensii in cota de 31,3% si la sanatate de 5,5%.

In cazul contributiei de asigurari sociale in cota de 31,3%, baza lunara la care se aplica aceasta este venitul declarat de titularul PFA la Fisc, adica este venitul la care acesta doreste sa se asigure pentru pensie, care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut.

Cu alte cuvinte, acest venit nu poate fi mai mic de 778 lei (35% x 2.223 lei – din salariul mediu brut). Astfel, rezulta ca o persoana fizica autorizata trebuie sa plateasca pentru pensii cel putin 244 de lei (35% x 2.223 lei x 31.3%),

Totusi, exista si cateva categorii de PFA care nu trebuie sa plateasca contributia de asigurari sociale. Concret, este vorba despre:

 • contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (altfel spus, o PFA care obtine in 2013 un venit lunar sub 778 lei nu datoreaza CAS);
 • persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj.

In ceea ce priveste cea de-a doua contributie pe care persoanele fizice autorizate trebuie sa o plateasca, si anume contributia de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%, baza de calcul difera in functie de modul de impunere a PFA – in sistem real sau pe baza normei de venit. Astfel, baza de calcul poate fi:

 • diferenta dintre totalul veniturilor impozabile realizate si cheltuielile aferente acestor venituri in cazul persoanelor fizice autorizate impuse in sistem real;
 • norma de venit in cazul persoanelor fizice autorizate impuse pe baza de norma de venit.

Atat plata CAS, cat si plata CASS se realizeaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Platile efectuate in cursul anului sunt anticipate, urmand ca la finalul anului, prin depunerea declaratiei privind venitul realizat, ANAF sa efectueze regularizarile privind CAS.

Totodata, mai exista o alta contributie care trebuie platita de PFA si anume cea pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Aceasta reprezinta 0,85% din venitul net determinat in sistem real sau din norma de venit, in functie de forma de impunere a persoanei fizice autorizate.

Tot in privinta contributiilor de asigurari sociale platite de PFA urmeaza sa fie introduse noi reglementari. Mai precis, sotia sau sotul titularului PFA, in cazul in care contribuie la desfasurarea activitatii, vor plati, facultativ, contributii de asigurari la pensii, sanatate si somaj, se arata intr-un proiect de lege aprobat recent de Guvern, dar care nu a fost publicat inca in Monitorul Oficial.

Care este regimul fiscal al microintreprinderii?

In privinta microintreprinderii, aceasta functioneaza din punct de vedere al taxelor datorate statului asemenea unei persoane juridice, adica a unei societati comerciale.

Diferenta consta in faptul ca o microintreprindere nu plateste impozit pe profit in cota de 16%, acesta fiind inlocuit cu un impozit pe venit brut in cota de 3%.

In cazul microintreprinderii nu sunt luate in calcul cheltuielile aferente veniturilor pentru a se stabili unui profit net in vederea impozitarii. Prin urmare, se preteaza pe un tip de activitate pentru care cheltuielile sunt nesemnificative.

"In ce priveste contributiile, acestea sunt datorate de o microintreprindere doar in cazul in care aceasta are angajati sau plateste venituri catre persoane fizice, venituri pentru care se datoreaza si se retin la sursa contributii".

Daca cifra de afaceri realizata de o microintreprindere depaseste 65.000 euro, aceasta va trece la sistemul de plata de impozit pe profit asemenea unei companii obisnuite.

Nu uitati! De la 1 februarie 2013 toate firmele care realizeaza venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numarul de salariati, au fost obligate sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor (impozit pe veniturile realizate de 3%), chiar daca pana in acel moment ele erau platitoare de impozit pe profit. Ulterior, incepand cu 1 iunie 2013, regimul fiscal aplicat microintreprinderilor a devenit optional pentru firmele care se infiinteaza in cursul anului, cu conditia ca ele sa aiba un capital social de minimum 25.000 de euro. In cazul in care conditia referitoare la capitalul social nu este respectata, persoanele juridice devin microintreprinderi incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea reprezentand echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro de la data inregistrarii.

Plata TVA in cazul PFA si microintreprinderii

In privinta taxei pe valoarea adaugata, PFA-urile pot deveni platitoare de TVA in conditii similare celor in care persoanele juridice devin platitoare de TVA, respectiv:

 • in mod obligatoriu incepand cu data la care se depaseste plafonul cifrei de afaceri de 65.000 euro;
 • prin optiune, atunci cand persoana nu a atins plafonul, dar doreste totusi sa se inregistreze pentru a beneficia de drept de deducere pentru anumite achizitii; pentru a se putea inregistra prin optiune trebuie satisfacute anumite criterii.

In cazul microintreprinderilor este teoretic posibila doar inregistrarea prin optiune pentru ca odata depasit plafonul de 65.000 euro cifra de afaceri microintreprinderea devine o societate normala. Prin urmare o data depasit plafonul nu mai putem vorbi de o microintreprindere platitoare de TVA.

"In ce priveste plata TVA, in functie de operatiunile efectuate si de cifra de afaceri realizata, contribuabilii, PFA sau microintreprinderi, pot fi platitori de TVA lunar (daca cifra de afaceri depaseste 100.000 euro sau daca entitatea efectueaza achizitii intracomunitare, indiferent de valoare) sau trimestrial (daca nici unul din cele doua criterii nu este indeplinit)" .

Cine tine contabilitatea PFA sau microintreprinderii?

Persoana fizica autorizata este cea care tine evidenta contabila in partida simpla si nu trebuie sa detina, in acest sens, o autorizatie de contabil.

Important! Contabilitatea in partida simpla nu este reglementata/detaliata de Legea contabilitatii, ci de Ordinul MFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

In ceea ce priveste microintreprinderea, aceasta nu are din punct de vedere contabil reglementari distincte. Deci, evidenta contabila a unei microintreprinderi se tine ca la orice societate comerciala potrivit prevederilor Legii contabilitatii.

"Merita mentionat faptul ca entitatile  care au inregistrat in anul precedent cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate prevazut de Ordinul MFP nr. 2239/2011”.

Ce trebuie sa stii in privinta desfiintarii PFA si microintreprinderii

Daca o persoana doreste sa desfiinteze o PFA, formalitatile sunt la fel de simple ca in cazul inregistrarii. Mai exact, PFA se desfiinteaza prin procedura simpla a radierii, intr-o singura etapa, in cinci zile lucratoare din ziua depunerii dosarului cuprinzand documentatia necesara, costurile aferente fiind de aproximativ 80 lei.

In schimb, microintreprinderile se desfiinteaza urmand procedura dizolvarii societatilor in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, respectiv in doua sau trei etape, in functie de tipul dizolvarii (cu sau fara lichidare) si cu efectuarea publicitatii hotararii de dizolvare, prin publicare in Monitorul Oficial in vederea acordarii termenului de opozitie de 30 zile.

Intregul proces de dizolvare dureaza intre doua luni si trei luni, iar costurile totale aferente se ridica la aproximativ 500 lei.

Sursa: www.avocatnet.ro