Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale nu vor mai putea sa infiinteze scoli de conducatori auto, se precizeaza intr-un act normativ recent publicat in Monitorul Oficial. Ministerul Transporturilor a emis noile reguli in conditiile in care reglementarile privind activitatea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto au fost suspendate in baza unei hotarari judecatoresti, astfel ca nu exista un document care sa reglementeze acest domeniu. Totusi, noile dispozitii sunt temporare.

Potrivit Ordinului MT nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, scolile de conducatori auto nu vor mai putea fi infiintate de persoane fizice autorizate, intreprinderi familiare si intreprinderi individuale.

Mai exact, noile reguli, aplicabile din 12 februarie, stabilesc ca scolile de conducatori auto vor putea fi organizate ca societati comerciale sau in cadrul regiilor autonome.

De asemenea, acestea vor putea fi organizate la nivelul Ministerului Educatiei sau organizate de institutii de invatamant particular acreditate conform legii care scolarizeaza numai elevii sau studentii inmatriculati in sistemul propriu de invatamant pentru profilul auto, precum si organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apararii care scolarizeaza cursantii pentru nevoile proprii.

Vechile reglementari stabileau ca scolile auto puteau fi infiintate in regim juridic de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, de catre instructori de conducere auto, care au obtinut autorizatie ca scoli de conducatori auto.

Acest lucru nu mai este prevazut in noua legislatie, astfel ca PFA, II si intreprinderile familiale nu vor mai putea constitui scoli auto.

In plus, Ordinul MT nr. 75/2014 stabileste si conditiile in care trebuie sa functioneze o scoala auto, lucru care nu era specificat in vechile dispozitii.

Astfel, scoala trebuie sa functioneze intr-o locatie unica care sa cuprinda sala/sali de pregatire teoretica, sala pentru secretariat si arhiva, grup sanitar. Mai mult, daca in cadrul scolii se va efectua pregatire pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E si Tr, atunci aceasta trebuie sa detina in aceeasi locatie o sala pentru desfasurarea cursurilor de cunoastere a automobilului, precum si un spatiu de garare pentru vehiculele necesare efectuarii pregatirii practice pentru categoriile solicitate.

Scoala de conducatori auto nu va mai putea functiona in apartamente, exceptie vor face insa spatiile situate la parterul sau mezaninul blocurilor.

Noile reguli rezolva temporar problema vidului legislativ privind activitatea scolilor auto

Pe langa aceste prevederi, Ordinul MT nr. 77/2014 cuprinde normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto, normele privind autorizarea instructorilor auto, programele de scolarizare a scolilor de conducatori auto care organizeaza si desfasoara cursuri in vederea obtinerii permisului de conducere si metedologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere.

Practic, prin acest ordin este reglementata temporar activitatea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto.

Acest domeniu se afla pana acum intr-un vid legislativ, pentru ca Ordinul MT nr. 733/2013 pentru aprobarea normelor de autorizare a scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, care a intrat in vigoare la 13 mai 2013, a fost suspendat in baza unor hotarari judecatoresti, au precizat recent reprezentantii Ministerului Transporturilor.

Mai exact, instructorii auto autorizati au formulat mai multe cereri de chemare in judecata a Ministerului Transporturilor prin care au solicitat suspendarea si/sau anularea Ordinului MT nr. 733/2013. Astfel, in prezent exista 278 de dosare pe rolul instantelor de judecata, dintre care 91 au fost respinse, iar 9 au fost admise.

Conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii.

Concret, suspendarea unui act administrativ cu caracter normativ printr-o hotarare judecatoreasca are ca efect direct incetarea temporara a efectelor acestuia pana la data la care instantele judecatoresti vor transa definitiv litigiile care ar avea ca obiect anularea acestui act administrativ, iar efectele acestei hotarari se produc erga omnes (n.r. adica pentru toata lumea, fara exceptii), nu doar asupra partilor care au calitate procesuala pasiva, au afirmat sursele citate.

In conditiile in care Ordinul MT nr. 733/2013 a fost suspendat si prin acest act normativ a fost abrogat Ordinul MT nr. 1019/2009 care si-a produs efectele pana la data intrarii in vigoare a Ordinului MT nr. 733/2013, adica pana la 13 mai 2013, pana acum nu exista niciun act normativ care sa reglementeze activitatea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, au explicat reprezentantii Ministerului Transporturilor.

Pentru a solutiona aceasta situatie Ministerul Transporturilor a emis Ordinului nr. 75/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, care sa asigure temporar cadrul legal si implicit masurile care sa le permita scolilor de conducatori auto si instructorilor auto sa-si desfasoarea activitatea de pregatire (practica si teoretica) pentru obtinerea permisului de conducere.

Actul normativ este valabil pana la ramanerea definitiva a hotararilor privind cererile de chemare in judecata pentru anularea Ordinului MT nr. 733/2013.