Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975

Legi și decrete

  • 243 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
  • 1042 – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 977

Ordonanțe ale Guvernului României

84 – Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 979

Hotărâri ale Guvernului României

885 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970

Hotărâri ale Guvernului României

879. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale

3.097. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

5.387. – Ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971

Acte ale Autorității de Supraveghere Financiară

38. – Normă privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 972

Hotărâri ale Guvernului României

866 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016