Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Somerii pot beneficia de indemnizatie de somaj daca indeplinesc mai multe conditii, una dintre ele fiind indeplinirea unui stagiu de cotizare la bugetul asigurarilor de somaj de minimum 12 luni. Totodata, conform legislatiei autohtone, in vederea certificarii acestui stagiu si stabilirii dreptului la ajutor de somaj, somerii vor prezenta o adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj. Modelul acestei adeverinte ar putea fi modificat in perioada urmatoare, dupa ce Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica un proiect de act normativ in acest sens. 

Legea nr. 250/2013, act normativ ce modifica Legea nr. 76/2002 si aduce o serie de schimbari legislatiei in domeniul asigurarilor pentru somaj, elimina, printre altele, unele facilitati pentru angajatorii care angajeaza absolventi de liceu sau de facultate. Mai exact, conform noilor reglementari aplicabile deja din octombrie, angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant nu vor mai fi scutiti, pe o perioada de 12 luni, de la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati.

Totodata, legea introduce notiunea de tanar cu risc de marginalizare sociala, adica o persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem, are dizabilitati, nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea, are copii in intretinere, a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate sau este victima a traficului de persoane. Angajatorii care incadreaza in munca tineri cu risc de marginalizare sociala vor beneficia, lunar, pentru fiecare tanar incadrat in munca, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor (dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Avand in vedere aceste modificari, in vigoare inca din octombrie, Ministerul Muncii a actualizat in consecinta si normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, coreland noile reglementari operate de Legea nr. 250/2013 cu  legislatia vigoare, Codul muncii si Codul fiscal. Normele sunt supuse dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii si pot fi consultate urmand acest link.

 

Printre noutatile aduse de normele de aplicare se numara actualizarea prevederilor referitoare la certificarea stagiilor de cotizare prevazute de lege privind perioada de timp pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj.

Cum va arata adeverinta prin care somerii dovedesc ca au cotizat la stat?

Potrivit Legii nr. 76/2006, somerii carora le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor, beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Acelasi act normativ stabileste ca, in vederea certificarii stagiului minim de cotizare, de 12 luni, si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit Codului fiscal, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Model adeverinta

 

In prezent, reglementarile stabilesc ca in adeverinta trebuie mentionat inclusiv daca se inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si  perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade. Normele supuse dezbaterii publice aduc unele modificari la acest capitol, in sensul ca in adeverinta nu mai trebuie evidentiate si debitele sau perioadele in care nu s-au platit contributiile.

In schimb, adeverinta va contine, ca si pana acum, date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora.

"Datele privind raporturile de munca sau de serviciu se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, si pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca prin sistemul informatic al ANOFM de catre Inspectia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010", se mentioneaza in normele elaborate de Ministerul Muncii.

In ceea ce priveste conformitatea datelor referitoare la baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, acestea vor fi verificate si certificate pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate depuse de angajator sau platitorul de venit.

Daca sunt identificate neconcordante intre continutul adeverintei si informatiile din cuprinsul acestor declaratii, agentiile pentru ocuparea fortei de munca solicita in scris angajatorului corectarea respectivelor documente si depunerea lor la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

Important! In situatia in care, pana la data de 31 decembrie 2010, nu exista intocmit carnet de munca, dovada existentei unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.

Angajatorii care refuza sa elibereze adeverinta risca o amenda contraventionala de la 3.000 la 5.000 lei.

 

Cum se certifica stagiile de cotizare?

Potrivit normelor supuse dezbaterii publice, certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se va face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in baza unui certificat, al carui model il puteti vizualiza aici.

Pe de alta parte, certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face pe baza:

Exista si o exceptie de la aceasta regula, legislatia in vigoare stabilind ca, in cazul persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii, certificarea stagiului minim de cotizare se poate face doar pe baza adeverintei eliberate de angajator.

Conform legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

Reglementarile tratate in acest material se afla momentan in stadiu de proiect, ce poate fi consultat pe site-ul Ministerului Muncii sau direct accesand acest link.