Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Profitul reinvestit in productia in regie proprie si/sau achizitia de echipamente tehnologice noi (masini, utilaje si instalatii de lucru) folosite in scopul desfasurarii activitatii economice nu se impoziteaza in perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016. Este vorba despre activele care se regasesc in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004. Echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achizitiei. Contribuabilii care beneficiaza de aceasta prevedere nu pot alege metoda de amortizare accelerata pentru echipamentele tehnologice respective. Prevederea referitoare la neimpozitarea profitului se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Exemplul 1: Activ achizitionat in iunie 2014 si pus in functiune in iulie 2014

In luna iunie 2014, societatea Leader achizitioneaza un echipament tehnologic la costul de 40.000 lei, iar in data de 14 iulie 2014, conform procesului verbal de punere in functiune, a finalizat instalarea acestuia in sectia de productia si l-a dat in folosinta

Poate societatea sa beneficieze de scutire de impozit pe profit in acest caz?

NU. Avand in vedere ca masura neimpozitarii profitului reinvestit este aplicabila incepand cu 1 iulie 2014 si doar pentru activele achizitionate dupa
aceasta data, societatea nu poate beneficia de scutire la calculul impozitului pe profit.

Ce reprezinta profitul reinvestit?

Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, adica profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru acea perioada.

Profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, inregistrat in trimestrul/anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective.

 

Exemplul 2: Activ achizitionat in decembrie 2014 si pus in functiune in februarie 2015

In luna decembrie 2014, societatea Leader achizitioneaza un utilaj la costul de 70.000 lei, pe care il pune in functiune in data de 21 februarie 2015, conform procesului-verbal intocmit.

In ce trimestru beneficiaza societatea de scutire de impozit pe profit?

Codul fiscal precizeaza foarte clar ca scutirea de impozit pe profit se acorda in trimestrul in care activul este pus in functiune. Astfel, in acest exemplu, societatea va beneficia de creditul fiscal aferent la calculul impozitului pe profit aferent anului 2015.

Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.

Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, in functie de caz. Suma profitului scutit de la impozitare, mai putin partea aferenta rezervei legale, va fi repartizata la sfarsitul exercitiului financiar cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la nivelul profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar.

Rezerva astfel constituita va fi impozitata la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva.

 

Exemplul 3: Profitul contabil acopera investitia realizata

In luna noiembrie 2014, societatea Leader achizitioneaza si pune in functiune un excavator la costul de 100.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este de 650.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este de 220.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea nu dispune de rezerve legale
constituite.

La sfarsitul trimestrului IV 2014, societatea inregistreaza un profit impozabil in suma de 500.000 lei. Impozitul pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului III este 45.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se parcurg urmatoarele etape:

1. Se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2014:
500.000 lei x 16% = 80.000 lei

2. Se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit:
Avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 in suma de 220.000 lei acopera investitia realizata, impozitul pe profit scutit este:
100.000 lei x 16% = 16.000 lei; impozit pe profit scutit = 16.000 lei;

3. Se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii:
80.000 lei – 16.000 lei = 64.000 lei;
Impozit pe profit aferent Trimestrului IV = 64.000 lei – 45.000 lei = 19.000 lei

4. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale:
a) determinarea sumei aferente rezervei legale
5% x Profit contabil = 5% x 650.000 lei = 32.500 lei
20% x Capital social = 20% x 200 lei = 40 lei

Societatea Leader va constitui rezerve legale in suma de 40 lei.
b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
Vom tine cont de ponderea profitului contabil brut scutit de la impozit in totalul profitului obtinut. Astfel, aceasta este de 15,38% (100.000 lei / 650.000 lei).

Rezerva legala este de 40 lei, insa cota parte din rezerva legala aferenta profitului scutit de la impozit este de 6 lei (40 lei x 15,38%). Rezulta ca profitul scutit de la impozit transferat la alte rezerve este de 99.994 lei.

Inregistrarile contabile efectuate la 31 decembrie 2014 sunt:

40 lei

129
Repartizarea profitului

=

1061
Rezerve legale

40 lei

99.994 lei

129
Repartizarea profitului

=

1068.analitic
Alte rezerve

99.994 lei

Valoarea fiscala a excavatorului este 100.000 lei si se amortizeaza liniar sau degresiv, potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest activ societatea Leader nu poate opta pentru amortizarea accelerata. 

Aceasta masura este in folosul societatilor care inregistreaza profit. In situatia in care investitia realizata depaseste nivelul profitului contabil obtinut, societatea nu poate beneficia de scutire de impozit pentru toata valoarea activului/activelor pus(e) in functiune.

Mai multe exemple practice privind scutirea de impozit a profitului reinvestit