Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Noi reglementari legale pentru experti contabili, consultanti fiscali, auditori si evaluatori

8 sept.

Noi reglementari legale pentru experti contabili, consultanti fiscali, auditori si evaluatori

Legea nr. 149/2013, publicata in 9 mai 2013, aduce completari actelor normative care reglementeaza activitatile de expertiza fiscala, de evaluare a bunurilor, de audit financiar, de consultanta fiscala si de practician in insolventa.

Astfel, odata cu noile reglementari legale, nu mai exista nicio urma de indoiala referitor la ce servicii pot sau nu pot oferi prefesionistii din aceste domenii complementare. Noua lege, in vigoare deja din 12 mai, stipuleaza clar ca profesionistii din aceste domenii pot desfasura o activitate complementara numai daca sunt calificati pentru ea si sunt membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale vizate. Spre exemplu, un consultant fiscal nu mai poate desfasura activitati de expertiza contabila decat daca a dobandit calitatea de expert contabil si este inscris in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Mai exact, Legea nr. 149/2013 prevede punctual ca:

 • Expertii contabili pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.
 • Evaluatorii pot efectua activitatile de expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala, numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, auditor financiar, practician in insolventa sau consultant fiscal, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.
 • Auditori financiari pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala, numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator, practician in insolventa sau consultant fiscal, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.
 • Consultantii fiscali pot efectua activitatile de expertiza contabila si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective;
 • Practicienii in insolventa pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.

Prevederile nu sunt neaparat noi, noua lege nu face decat sa separe foarte bine toate aceste profesii complementare si sa exprime foarte clar exact in ce conditii pot fi desfasurate anumite activitati.

Reglementari anterioare

Experti contabili

In ceea ce priveste expertii contabili, reglementarile nu sunt noi, ci doar reformulate mai clar. Si pana acum, prin prin coroborarea prevederilor OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati cu cele ale OG nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si cele ale OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,era evident ca  persoanele fizice si juridice care aveau calitatea de expert contabil puteau efectua activitatile de audit financiar si consultanta fiscala numai dupa dobandirea calitatii de auditor financiar, respectiv consultant fiscal.

In ceea ce priveste activitatea de evaluare lucrurile erau putin neclare deoarece potrivit OG nr. 65/1944, expertii contabili aveau dreptul sa execute evaluari patrimoniale. Totusi, odata cu noua reglementare, se specifica clar ca expertii contabili pot desfasura activitati de evaluare numai dupa dobandirea calitatii de evaluator autorizat si inscrierea in Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, organizatia care coordoneaza aceasta profesie.

Pentru a intra in stagiul de pregatire in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, candidatii trebuie sa sustina un examen scris, la 7 discipline:

 • Contabilitate
 • Fiscalitate
 • Drept
 • Evaluarea economica si financiara a intreprinderii
 • Audit
 • Expertiza contabila
 • Doctrina si deontologia profesiei contabile.

Practic, viitorii experti contabili sunt obligati sa cunoasca notiuni de evaluare si audit, desi sunt activitati pe care nu le vor putea practica niciodata, fara a dobandi o calificare ulterioara.

Consultanti fiscali

In vechile prevederi se stabilea ca si consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
a) expertiza contabila;
b) audit financiar;
c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.

Prin sintagma "cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie" se impunea consultantilor fiscali sa fie si experti contabili sau auditori financiari pentru a putea desfasura activitati specifice acestor profesii.

Legea nr. 139/2013 reformuleaza doar aceasta prevedere si o exprima mai clar, astfel incat sa nu mai existe nicio indoiala ca, spre exemplu, un consultant fiscal care vrea sa presteze activitati de expertiza contabila trebuie sa aiba calitatea de expert contabil si sa fie membru CECCAR.

Evaluatorii autorizati

Inainte de Legea nr. 139/2013, OG nr. 24/2011, care reglementeaza activitatea de evaluator autorizat, preciza ca activitatea de evaluare este compatibila cu desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) consultanta de afaceri si management;
b) elaborarea de proiecte de finantare;
c) evaluarea de proiecte de finantare;
d) expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective si a principiului independentei, dupa caz.

Sintagma "cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective" obliga evaluatorii sa se specializeze si in profesiile complementare, daca voiau sa desfasoare activitati specifice lor.

Acceeasi formulare era regasita si reglementarile legale care ii vizeaza pe auditorii financiari. OUG nr.75/1999, cadrul legal al acestei profesii, prevede ca Auditorii financiari pot desfasura si alte activitati, precum expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective si a principiului independentei, dupa caz. Odata cu noua lege publicata in Monitorul Oficial, aceasta formulare este si mai clara, nelasand loc pentru niciun fel de alte interpretari.

Clarificarile au fost facute si pentru practicienii in insolventa. OUG nr. 86/2006, actul normativ care le reglementeaza activitatea prevedea inainte de a fi modificat de Legea nr. 139/2013 ca exercitarea profesiei de practician in insolventa este compatibila cu calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar si expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei lor.

Prin Legea nr. 139/2013 aceasta prevedere a fost clarificata, noua formulare precizand ca un practician in insolventa poate efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.