Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Inspectia fiscala si controlul antifrauda sunt operatiuni prin care agentii Fiscului verifica in mod diferit contribuabilii. In plus, acestea sunt desfasurate de doua tipuri de inspectori.

In sens larg, notiunea de control fiscal inglobeaza atat inspectia fiscala, asa cum este ea definita la art. 94 din OG nr. 92/2003, precum si controlul antifrauda definit la art. 93 din acelasi act normativ. In sens strict, notiunea de control fiscal este echivalenta celei de inspectie fiscala si nu se suprapune notiunii de control antifrauda.

Conform Codului de procedura fiscala, inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.

In schimb, in ceea ce priveste controlul antifrauda, Codul de procedura fiscala nu ofera informatii clare despre ce presupune aceasta operatiune. Astfel, conform legislatiei fiscale, controlul antifrauda este operativ si inopinat si se poate efectua si in scopul realizarii de operatiuni de control tematic, care reprezinta activitatea de verificare prin care se urmareste constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activitati economice determinate.

Inspectia fiscala este realizata in mod exclusiv, nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, ori de alte autoritati care sunt competente, potrivit legii, sa administreze impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

Mai exact, conform actelor normative privind restructurarea ANAF, inspectia fiscala va fi efectuata in continuare de inspectorii fiscali, atributiile privind derularea inspectiilor fiscale ramanand in sarcina Directiilor Generale Regionale.

De cealalta parte, controlul antifrauda este efectuat de catre inspectorii antifrauda fiscala din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Mai mult, inspectorii antifrauda fiscala din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala, structura fara personalitate juridica, au atributii de prevenire, descoperire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala.

In plus, atunci cand inspectorii antifrauda efectueaza controlul operativ si inopinat, conform OUG nr. 74/2013, acestia verifica urmatoarele aspecte: