Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Fiscul va solutiona cererile de rambursare a TVA dupa noi reguli

8 sept.

Fiscul va solutiona cererile de rambursare a TVA dupa noi reguli

ANAF va solutiona cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata numai dupa ce va parcurge patru etape de incadrare a contribuabililor intr-o anumita categorie de risc fiscal. Mai mult, contribuabilii cu risc fiscal mare vor fi inclusi intr-o baza de date speciala. De asemenea, persoanele impozabile vor scapa de incadrarea in categoria risc fiscal mare, daca nu vor depune toate declaratiile fiscale.

Agentia Nationala deAdministrare Fiscala (ANAF) a fost obligata in 2013 atat de Curtea Europeana de Justitie (CEJ), cat si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), sa plateasca dobanzi contribuabililor din cauza faptului ca a intarziat cu rambursarea TVA.

In aceste conditii, reglementarile din Codul de procedura fiscala privind rambursarea TVA au fost modificate recent prin OUG nr. 8/2014. Mai exact, conform noilor reglementari in cazul contribuabililor care solicita rambursarea TVA prin deconturile negative de TVA, organul fiscal decide daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza unei analize de risc.

Exceptie de la aceasta prevedere o fac insa contribuabilii care solicita rambursarea unor sume mai mici de 45.000 lei. In cazul acestora, organul fiscal ramburseaza TVA, insa ulterior ii va supune inspectiei fiscale pe respectivii contribuabili.

Totusi aceasta procedura de rambursare a TVA, cu control ulterior, nu se aplica:

  • in cazul contribuabililor care au inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
  • in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite

Noile reguli privind rambursarea TVA se aplica deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se incheie dupa data de 1 martie 2014.

Totusi, chiar daca Fiscul aproba rambursarea TVA prin efectuarea unui inspectii fiscale ulterioare, aceasta decizie se va lua in urma unei analize de risc.

Avand in vedere noutatile aduse CPF, procedura de solutionare a cererilor privind rambursarea TVA a fost modificata, prin Ordinul MFP nr. 491/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 249, din 7 aprilie 2014.

Noi reguli pentru toti contribuabilii care solicita rambursarea TVA

Potrivit actului normativ, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare este necesar ca organul fiscal sa stabileasca in ce categorie de risc se incadreaza contribuabilii. Astfel, noile reglementari introduc o serie de etape care trebuie parcurse pentru incadrarea contribuabililor intr-o anumita categorie de risc fiscal.

Etapa I

In prima etapa, compartimentul de specialitate va verifica, cu ajutorul unei aplicatii informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, daca persoana impozabila solicitanta are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor.

In situatia in care vor exista infractiuni in cazierul fiscal al respectivului contribuabil, atunci acesta va fi incadrat la risc fiscal mare, iar decontul va fi solutionat cu inspectie fiscala anticipata.

Etapa a II-a

In aceasta etapa, compartimentul de specialitate va verifica, tot cu ajutorul unei aplicatii informatice, daca persoana impozabila are un risc fiscal mare si daca este asa, atunci va solutiona decontul cu inspectie fiscala anticipata.

Etapa a III-a

Deconturile cu sume negative de TVA de pana la 45.000 lei, depuse de persoanele impozabile care nu au infractiuni inscrise in cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare, vor fi incadrate de organe fiscale la risc fiscal mic si vor fi solutionate prin emiterea Deciziei de rambursare.

Conditiile precizate mai sus se aplica deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili (mari, mijlocii si mici), inclusiv de cei nou-infiintati.

Etapa a IV-a

Deconturile de TVA care nu vor fi incadrate la risc fiscal in etapele mentionate anterior vor fi supuse analizei de risc, pentru stabilirea riscului fiscal.

Fiscul va infiinta o baza de date cu contribuabilii cu risc fiscal mare

Conform dispozitiilor intrate in vigoare de astazi, ANAF va constitui o baza de date cu contribuabilii cu risc fiscal mare. Astfel, compartimentul de specialitate va fi instiintat de catre organele fiscale cu privire la persoanele impozabile care au un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA. Mai departe, organul de inspectie fiscala care va detine astfel de informatii va transmite o instiintare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala. Pe baza acestor referate contribuabilii cu risc fiscal vor fi inscrisi intr-o baza de date speciala.

Noile reglementari stabilesc ca la primirea referatului privind persoanele impozabile cu risc fiscal mare, compartimentul de specialitate va verifica daca pentru respectivele persoane exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.

Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, care se afla in curs de solutionare si care au fost depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date, procedura se va intrerupe, iar deconturile vor fi incadrate la risc fiscal mare si se vor solutiona cu inspectie fiscala anticipata.

Mai exact, pe baza referatului primit, compartimentul de specialitate va intocmi o nota prin care va stabili incadrarea la risc fiscal mare si va propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii deconturilor la risc fiscal mic.

In situatia in care este emisa Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare, aceasta se va desfiinta.

Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si radierea din baza de date speciala se va face tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate pana la data de 5 a fiecarei luni.

Contribuabilii nu vor mai fi incadrati in categoria risc fiscal mare, daca nu depun toate declaratiile fiscale

Conform Ordinului MFP nr. 491/2014, este eliminata conditia de incadrare la risc fiscal mare pentru contribuabilii mijlocii care nu au depus in ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale.

Totusi, contribuabilii mijlocii vor trebui sa depuna declaratiile informative 390 (VIES) "Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national", pentru a nu fi incadrati la categoria risc fiscal mare. Aceasta conditie este deja cuprinsa in legislatia in vigoare.

In nota de fundamentare a proiectului de ordin se preciza ca masura se bazeaza pe faptul ca, potrivit prevederilor art.83 alin.(4) din Codul de procedura fiscala, nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Inspectia fiscala ulterioara se va realiza dupa analiza de risc

Ordinul Finantelor modifica si termenii si conditiile pentru efectuarea inspectiei fiscale ulterioare.

Mai exact, contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspectie fiscala ulterioara vor fi supusi unei analize de risc, pentru stabilirea listei contribuabililor cu risc fiscal care urmeaza sa fie selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale ulterioare. Prin exceptie, in mod aleatoriu, vor fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale ulterioare si contribuabili fara risc.

Vechile dispozitii stabileau ca in cazul contribuabililor mari si mijlocii, inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectua in termen de maximum 4 ani de la aprobare.

In schimb, pentru persoanele impozabile pentru care fusese aprobat regimul special de rambursare pentru exportatori, inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectua in termen de maximum 6 luni de la aprobare.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, inspectia fiscala ulterioara pentru rambursarile cu risc fiscal mic aprobate se efectua in termen de 30 de zile de la data incadrarii ulterioare a respectivului contribuabil in gradul de risc fiscal mare, de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, se mentiona in vechile reglementari.

Ordinul MFP nr. 491/2014 se aplica:

  • incepand cu deconturile de TVA aferente lunii martie 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna ca perioada fiscala la TVA;
  • incepand cu deconturile de TVA aferente trimestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala la TVA;
  • incepand cu deconturile de TVA aferente semestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza semestrul ca perioada fiscala la TVA;
  • incepand cu deconturile de TVA aferente anului 2014, pentru persoanele impozabile care utilizeaza anul ca perioada fiscala la TVA.