Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Contribuabilii mijlocii si contribuabilii mari vor fi stabiliti in functie de alte criterii de baza, de anul viitor, conform unor modificari recente din legislatie. De asemenea, s-a stabilit ca numarul contribuabililor mari va creste cu 25%. In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013 au fost publicate Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili si Ordinul ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii. Cele doua intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Conform celor doua ordine, criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, pe care trebuie sa-l indeplineasca, anul viitor, contribuabili mijlocii si mari se modifica. Astfel, acest criteriu va rezulta dupa agregarea urmatorilor 2 indicatori, care vor fi selectati din punct de vedere economic si bugetar in proportie de cate 50%:

Exceptie de la ultima prevedere fac contribuabilii in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului.

In prezent, in legislatia care va fi abrogata de la 1 ianuarie 2014, criteriul de baza este rezultatul agregarii a 4 indicatori calculati pe ultimii 2 ani consecutivi celui in care se face actualizarea, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii, care arata importanta fiecarui indicator, astfel:

 

Criteriul insolventei se modifica pentru contribuabilii mijlocii

Pe langa criteriul de baza, contribuabilii mijlocii trebuie sa mai indeplineasca criteriul insolventei, care si acesta se modifica de la inceputul anului viitor, potrivit Ordinului ANAF nr. 3582/2013.

Astfel, prevederile din prezent, care raman in vigoare anul viitor, mentioneaza ca sunt contribuabili mijlocii cei cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati in procedura insolventei, care au creante fiscale mai mari de 3 milioane de lei.

Aceste prevederi vor fi completate. Astfel, contribuabilii mijlocii vor trebui sa se afle sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, iar creantele totale sa fie reprezentate de creantele fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei.

In cazul contribuabililor mari inactivi, vechea legislatie privind insolventa li se va aplica in continuare, potrivit Ordinului ANAF nr. 3581/2013. 

Astfel, conform legislatiei, contribuabilii mari aflati in procedura insolventei, in conformitate cu prevederile legale privind procedura insolventei, cu exceptia societatilor bancare, societatilor de asigurari, societatilor de investitii financiare, vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care sentinta de deschidere a procedurii insolventei a ramas definitiva si vor fi predati spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenta in administrarea acestora.

In situatia in care, de la data actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, sentinta prin care a fost deschisa procedura insolventei a ramas definitiva pentru unii dintre contribuabilii mari care urmeaza a fi preluati in administrare de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, acestia vor ramane in administrarea fostului organ fiscal teritorial.

In plus, pentru marii contribuabili, anul viitor, raman in vigoare urmatoarele doua criterii:

 

Sucursalele si reprezentantii fiscali devin contribuabili mijlocii

Conform Ordinului ANAF nr. 3582/2013, contribuabilii mijlocii vor fi considerati de la inceputul anului viitor sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, asa cum sunt trecuti in titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe langa acestia, vor fi in continuare considerati contribuabili mijlocii persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor sau a municipiului Bucuresti, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili.

In noul ordin s-a introdus o prevedere prin care contribuabilii mijlocii inactivi vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei regionale a finantelor publice Bucuresti, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au devenit inactivi sau au intrat in inactivitate temporara si vor fi predati spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenta in administrarea acestora.

De asemenea, potrivit noului act normativ, in situatia in care, de la data actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, unii dintre contribuabilii mijlocii inactivi care urmeaza a fi preluati in administrare de administratiile judetene ale finantelor publice sau Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii raman in administrarea fostului organ fiscal teritorial.

 

Anul viitor vor fi mai multi contribuabilii mari

Conform Ordinului ANAF nr. 3581/2013, de la inceputul anului viitor, creste cu 25% numarul de contribuabili mari de care trebuie sa se ocupe ANAF.

Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, selectate descrescator potrivit criteriilor de selectie.

In ultimii doi ani, au fost considerati mari contribuabili doar 2.000 de persoane juridice romane.

Totusi, ramane valabila anul viitor prevederea ca sunt contribuabili mari si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilior mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit noului act normativ, de anul viitor, lista marilor contribuabili se intocmeste si se publica anual, pentru anul urmator, pana la 30 noiembrie, fata de 20 decembrie, cat este termenul in prezent.