Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Pierderile fiscale au un nou regim fiscal de la 1 octombrie, de cand Codul fiscal a suferit modificari importante la capitolul ”Impozit pe profit”.
Codul fiscal a fost modificat prin OG nr. 15/2012, actul normativ aducand, la capitolul impozit pe profit,  cateva reglementari noi in ceea ce priveste pierderile fiscale. Mai exact, noile reguli permit persoanelor juridice succesoare ale operatiunilor de reorganizare sa recupereze pierderile fiscale, pana acum acest lucru nefiind posibil.
Concret, OG nr. 15/2012 a modificat alin. 2 al art. 26 din Codul fiscal care prevedea, inainte de modificare, ca pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.

Dupa modificare, alin. 2 al art. 26 stabileste ca pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate. Recuperarea se face proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.
De asemenea, alineatul modificat mai precizeaza ca pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.
Aceste noi reglementari in privinta pierderilor fiscale se aplica de la 1 octombrie 2012.
Guvernul a clarificat cum se pun in practica aceste prevederi prin Normele Codului fiscal, modificate si completate prin HG nr. 1071/2012, publicata recent in Monitorul Oficial.
Astfel, potrivit acestui act normativ, pierderile fiscale anuale din anii precedenti anului operatiunilor de fuziune, divizare sau desprindere a unei parti din patrimoniul contribuabilului cedent si transmise contribuabilului beneficiar, se recupereaza, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care aceste operatiuni produc efecte. Pierderile se pot recupera doar pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5, respectiv 7 ani, in ordinea in care au fost inregistrate acestea de catre contribuabilul cedent.
In mod similar pierderile fiscale inregistrate de contribuabilul cedent in perioada din anul curent cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea respectiva produce efecte, transmise contribuabilului beneficiar, acestea se recupereaza la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care aceste operatiuni produc efecte. Aceasta pierdere este luata in calcul de catre contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din anul fiscal respectiv, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti.
Operatiunile obligatorii pentru recuperarea pierderilor
Recuperarea pierderii fiscale este posibila numai dupa ce cei doi contribuabili – cedentul si beneficiarul – efectueaza cateva operatiuni precizate in Normele de aplicare a Codului fiscal.
Astfel, cedentul trebuie sa calculeze pierderea fiscala pe perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea de desprindere a unei parti din patrimoniu produce efecte, in vederea stabilirii partii de pierdere transmise contribuabilului beneficiar, respectiv partii pe care continua sa o recupereze, proportional cu activele si pasivele transferate/mentinute.
De asemenea, cedentul este obligat sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala partea de pierdere fiscala din anul curent, precum si din anii precedenti transferata/mentinuta. Ulterior, acesta trebuie sa transmita contribuabilului beneficiar un document care cuprinda informatii fiscale referitoare la pierderile fiscale anuale transferate contribuabilului beneficiar, inregistrate in declaratiile sale de impozit pe profit, inclusiv cea pentru anul in care operatiunea de reorganizare produce efecte, detaliate pe fiecare an fiscal in parte.
In plus, in cazul operatiunilor de desprindere a unei parti din patrimoniu, cedentul mai trebuie sa transmita beneficiarului si partea din pierderea fiscala inregistrata in anul curent, precum si pierderile fiscale din anii precedenti, proportional cu activele si pasivele transmise contribuabilului beneficiar, potrivit proiectului de divizare.
De cealalta parte, contribuabilul beneficiar are, potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, doar o singura obligatie si anume cea de a inregistra in registrul de evidenta fiscala, pierderile fiscale preluate pe baza documentului transmis de contribuabilul cedent, in care evidentiaza distinct si
perioada de recuperare pentru fiecare pierdere fiscala transferata.
Pierderile fiscale si societatile din UE
Tot de la 1 octombrie se aplica reguli noi si in ceea ce priveste pierderile fiscale in cazul operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre.
Astfel, conform noilor reglementari, in situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania.
In cazul transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alt stat membru, iar societatea respectiva inregistreaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situat in Romania.