Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

The 11th International Conference on Business Excellence Strategies, Complexity and Energy in changing times

14 dec.

The 11th International Conference on Business Excellence Strategies, Complexity and Energy in changing times

A 11-a Conferință Internațională privind Excelenta Strategiilor de Afaceri, Complexitate și Energie în vremuri în schimbare

30-31 Martie 2017 – Bucuresti

Președinte: Alexandru Marin, Universitatea POLITEHNICA din București, România

Abordarea prin transfer de cunoștințe este în prezent mai adecvata decât prin transfer de tehnologie „tradițional”, datorită contribuției pe care inovația o aduce la creșterea, productivitatea și crearea de locuri de muncă în economia reală bazată pe cunoaștere.

Pe măsură ce inovarea tinde să fie mai „deschisa”, transfer de cunoștințe de succes din activitățile de cercetare devine tot mai critic.

În același timp, penetrarea profundă a corporațiilor multinaționale în economia globală este o realitate și dacă cineva dorește să valorifice în beneficiul investițiilor în sistemele publice de cercetare, ar trebui să „construiasca poduri puternice” pentru transferurile de cunoaștere în întreprinderile autohtone ale căror capacitate slabă de a întreprinde inovarea deschisă poate influența negativ performanța lor.

Mai multe informatii: http://www.bizexcellence.ro/icbe/call-for-minitracks/business-models/

Conferința este organizată de Societatea pentru Excelență în Afaceri și Departamentul pentru UNESCO Business Administration și va avea loc pe data de 30-31 martie 2017, la Universitatea de Studii Economice București, Facultatea de Administrarea Afacerilor în limbi străine (FABIZ).