Standardizare - Centrul Zonal de Informare si Vanzare Standarde

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE SI VÂNZARE STANDARDE este partenerul Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO) în judeţul Vâlcea.

Aici puteţi achiziţiona sau vă puteţi abona la standardele române, precum şi la alte produse ale ASRO (publicaţii, cataloage), şi puteţi obţine consultanţă primară şi informaţii în domeniul standardizării.

Cunoaşterea şi aplicarea standardelo rreprezintă o condiţie esenţială pentru societăţile româneşti care vor fi nevoite să facă faţă concurenţei produselor europene. Utilizarea standardelor reprezintă un pas înainte pentru pregătirea firmelor astfel încât operarea acestora într-o Piaţă Unică extinsă să aibă loc în condiţii de şanse egale cu firmele europene.

Activităţi specifice în domeniul standardizării desfasurate de Centrul Zonal de Informare Vâlcea:

  • vânzare de standarde române, din baza de date ASRO
  • informare în domeniul standardizării pe domenii şi ICS, indicându-se corespondentele cu legislaţia românească şi în mod special cu Directivele Europene acolo unde este cazul;
  • selecţii de standarde române conform Catalogului Standardelor Române şi transmiterea acestora la cerere;
  • consultaţă primară în domeniul standardizării, în ceea ce priveşte modul de adoptare a standardelo rinternaţionale de catre organismul naţional de standardizare ASRO;
  • conştientizarea firmelor din regiune în ceea ce priveşte participarea activă în Comitetele Tehnice ASRO;
  • realizare de abonamente la produsele ASRO
  • acţiuni de mediatizare, diseminare şi promovare permanentă a produselor şi a materialelor specifice ASRO şi CZI Vâlcea (broşuri şi prezentări mai detaliate ale documentaţiilor despre standardele române, drepturile de autor pentru standardele române, care revin în exclusivitate organismului naţional ASRO, materiale cu noutăţi despre standardele române şi Directivele Europenepre luate de România în procesul de aderare la structurile Uniunii Europene etc.).

Persoana de contact:

Cristina Nuica

0250.733449

cristina.nuica@ccivl.ro