Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

In Arhivă se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc.

Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Arhivă; înscrierea în Arhivă conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Arhivei oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Camera de Comerţ şi Industrie Valcea este agent împuternicit al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, primul operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare din România, primele avize de garanţie fiind înscrise în decembrie 2000.

Camera de Comerţ şi Industrie Valcea vă oferă următoarele servicii:

 • înscrierea avizelor de garanţie în arhiva electronică;
 • consultanţă de specialitate;
 • servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a arhivei electronice;
 • eliberarea la cerere de copii certificate după înscrierile din arhivă.
 • Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare oferă serviciile şi în format electronic.

Acte necesare

În vederea înscrierii unui aviz de garanţie în arhivă, solicitantul va prezenta următoarele acte:
 • Formularul de aviz completat în format electronic
 • După caz, pentru persoana care vine să facă înregistrarea / reprezentant: originalul actului de identitate şi/sau legitimaţia de avocat/consilier juridic
 • După caz, pentru persoana care vine să facă înregistrarea: împuternicire autentificată notarial/ împuternicire avocaţiala/certificat constatator de la Registrul Comerţului care să ateste calitatea de asociat/acţionar/împuternicire consilier juridic.
 • documentul care stă la baza înscrierii – original

Program cu publicul

 • Luni – joi între orele 9.00 – 16.00
 • Vineri între orele 9.00 –13.30

In fiecare zi de Luni, in intervalul orar 08:30-11:30 nu se fac inscrieri – este perioada de revizie a serverelor

Servicii de cautare in arhiva

Cum si ce se poate cauta?

Orice persoana interesata poate adresa agentului autorizat o cerere de cautare in arhiva dupa urmatoarele criterii :

 • Numele debitorului si/sau a creditorului
 • Anul si seria motorului autovehiculului
 • Descrierea bunului afectat garantiei
 • Elementele de identificare bunului imobil afectat garantiei (imobil prin destinatie)
 • Numarul de inregistrare al unei anumite inscrieri