Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Reprezentantul legal al unei societati ar putea fi obligat sa-i plateasca datoriile – procedura raspunderii solidare

8 sept.

Reprezentantul legal al unei societati ar putea fi obligat sa-i plateasca datoriile – procedura raspunderii solidare

Reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar putea fi pusi la plata, in cazul in care aceasta are datorii, dupa ce ANAF a aprobat procedura prin care poate fi angajata raspunderea solidara, care a si intrat in vigoare. Specialistii spun, insa, ca noile reglementari publicate de Fisc nu aduc toate clarificarile pentru ca masura sa poata fi aplicata corespunzator. Potrivit noilor reguli, pentru a determina raspunderea solidara, organul fiscal va trebui sa analizeze o serie de documente, urmand ca in final sa emita o decizie de angajare a raspunderii, prin care va specifica obligatiile de plata ale reprezentantilor legali, sume ce vor trebui achitate de acestia in aproximativ 20 de zile. 

Conform Codului de procedura fiscala, raspund in solidar cu firma aflata in datorii anumite categorii de persoane care fac parte din acea firma. Dincolo de aceste prevederi, in Codul de procedura fiscala nu se precizeaza cum vor raspunde persoanele respective in fata organelor fiscale.

Pentru a clarifica aceasta situatie, ANAF a emis Ordinul nr. 127/2014 prin care a aprobat Instructiunile privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare. Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014 si a intrat in vigoare la aceeasi data.

Potrivit actului normativ, masura de angajare a raspunderii in solidar va fi aplicata de organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, adica a firmei.

De asemenea, pentru stabilirea persoanelor fizice si/sau juridice asupra carora va fi aplicata masurii raspunderii solidare, organul fiscal va identifica, evalua si gestiona toate documentele relevante care vor sta la baza demararii procedurii. Conform ordinului ANAF, acestea sunt:

 • documente referitoare la declararea insolvabilitatii debitorului;
 • acte si fapte din care sa rezulte reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice a caror raspundere va fi angajata;
 • documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificarile actului constitutiv, capital social, majorari de capital, sediul social sau modificari ale acestuia, administratori, actionari, directori, cenzori, hotarâri ale adunarii generale a actionarilor si altele;
 • documente referitoare la istoricul codebitorilor;
 • documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspectie fiscala, evidenta pe platitori, declaratii fiscale si altele;
 • date din evidenta proprie (RECOM, Dispecer 3, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara etc.).

In cazul documentelor din care poate sa rezulte reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice, a caror raspundere va fi angajata, nu este definita expresia “rea-credinta” si nici nu sunt oferite indicatii clare in acest sens.

Astfel, tocmai aspectele neclare intalnite in practica nu sunt lamurite prin procedura recent aprobata de ANAF.

In ultimii trei ani jurisprudenta privind raspunderea solidara a fost nesemnificativa ca volum, iar pe spetele existente deciziile instantelor au fost in favoarea contribuabililor.

“Din cauza intelesului fin al expresiei rea-credinta instantele au dat castig de cauza contribuabillor. Procedura nu ofera niciun ajutor in definirea acestei expresii sau macar indicii. Nu aduce niciun plus. De asemenea, marile probleme raman. Exact pe punctele nevralgice procedura nu spune nimic”.

Procedura raspunderii solidare difera in functie de categoria de persoane carora se aplica. Astfel, organul fiscal va intreprinde anumite operatiuni in functie de persoanele pe care le va verifica, care sunt clasificate de Codul de procedura fiscala dupa cum urmeaza:

 • persoane care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului;
 • persoane care raspund solidar obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil;
 • persoane juridice care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil sau insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul.

Procedura aplicata persoanelor care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului

Potrivit Codului de procedura fiscala, raspund solidar pentru obligatiile restante ale debitorului:

 • asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
 • tertii popriti, in limita sumelor sustrase indisponibilizarii;
 • reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinta, declara bancii ca nu detine alte disponibilitati banesti.

Pentru fiecare dintre persoanele enumerate mai sus, actul normativ stabileste o serie de actiuni specifice pe care organul fiscal le va realiza.

Astfel, in cazul asociatilor din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale si reprezentantilor legali organul fiscal va tine cont de:

 • evaluarea datelor detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal cu privire la debitorul urmarit;
 • situatia fiscala a debitorului;
 • comportamentul fiscal al debitorului;
 • identificarea asociatilor din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale asupra carora urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, pe motiv ca au determinat, cu rea-credinta, nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
 • orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

Referitor la nedeclararea obligatiilor fiscale din motiv de rea-credinta, odata cu emiterea deciziilor de impunere este posibil ca organul fiscal sa spuna ca nedeclararea obligatiilor fiscale a fost facuta cu rea-credinta si sa fie invocata masura angajarii raspunderii solidare.

“O notiune subiectiva asa cum este cea privind reaua-credinta nu ar trebui stabilita de organele administrative, adica de Fisc, ci de organele penale, asa cum se intampla in alte state”.

Potrivit noilor reglementari, pentru angajarea raspunderii solidare a tertilor popriti, organul fiscal va avea in vedere urmatoarele aspecte:

 • identificarea tertilor popriti asupra carora urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
 • verificarea concordantei dintre datele din evidenta contabila a debitorului cu privire la sumele datorate de catre clientii neincasati si datele din evidenta contabila a tertilor popriti referitoare la aceste sume;
 • in situatia in care tertul poprit este o societate comerciala, se vor analiza datele din declaratiile informative depuse la organul fiscal de catre debitor si tertii popriti, cu privire la clientii si furnizorii acestora;
 • in situatia in care tertul poprit este o institutie de credit, organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal are in vedere rulajele si/sau soldurile conturilor deschise de catre debitor la aceasta;
 • orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

Cat despre angarea raspunderii solidare a reprezentantului legal al contribuabilului care, cu rea-credinta, a declarat bancii ca nu detine alte disponibilitati banesti, organul fiscal va intreprinde urmatoarele actiuni:

 • va analiza declaratia reprezentantului legal al contribuabilului care a declarat bancii ca nu detine alte disponibilitati banesti;
 • va verifica documentele contabile ale debitorului, respectiv registrul de casa si orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezulta drepturile salariale pe care angajatorul le are de platit angajatilor sai la data depunerii declaratiei, precum si sumele existente la acel moment in contul de casa al debitorului;
 • orice alte documente pe care le detine pentru stabilirea situatiei de fapt.

Dupa ce organul fiscal va analiza informatiile mentionate mai sus, le va valorifica si va incepe demersurile pentru aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare, care nu difera in functia de categoria de persoane carora li se aplica.

Audierea persoanei care va raspunde solidar

Pasul urmator in angajarea raspunderii solidare il reprezinta audierea persoanei asupra careia se va aplica masura raspunderii solidare.

Astfel, in actul normativ recent intrat in vigoare se precizeaza ca persoana care va raspunde solidar va avea dreptul de a fi ascultata.

Dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, de a consulta, la sediul organului fiscal, documentatia aflata in dosarul de angajare a raspunderii solidare, de a formula obiectiuni, de a face precizari si de a prezenta acestuia date si inscrisuri considerate utile in apararea sa.

De asemenea, atunci va consulta documentatia aflata la organul fiscal, persoana care va raspunde solidar va putea fi asistata de un avocat, consultant sau va putea fi reprezentata de o persoana imputernicita.

Daca vor exista mai multe persoane care ar putea raspunde solidar, atunci acestea vor fi audiate separat.

Mai departe, declaratiile facute in timpul audierilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal, incheiat in doua exemplare.

Refuzul persoanei care ar putea raspunde solidar sau al reprezentantului sau legal de a semna procesul-verbal de audiere NU reprezinta cauza de nulitate a acestuia. Refuzul se consemneaza, de catre functionarii publici participanti la audiere, in procesul-verbal in cauza, se precizeaza in ordinul ANAF. In plus, noile reguli stabilesc ca in situatia in care persoana care ar putea raspunde solidar nu se va prezenta la audiere sau va refuza sa semneze procesul-verbal de audiere organul fiscal NU va intrerupe procedura de angajare a raspunderii solidare.

Emiterea deciziei de angajare

Potrivit ordinului ANAF, datele care vor determina aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare vor fi incluse intr-un referat privind oportunitatea declansarii procedurii. Pe baza acestui referat, organul fiscal va emite o decizie de angajare a raspunderii solidare.

Decizie de angajare

Termenul de plata

Obligatiile fiscale cuprinse in decizia de angajare a raspunderii solidare vor trebui platite in functie de data comunicarii deciziei. Potrivit Codului de procedura fiscala, se stabileste astfel:

 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Incetarea procedurii

Potrivit ordinului ANAF, procedura inceteaza atunci cand din analiza informatiilor detinute si a celor prezentate la audiere, organul fiscal constata ca masura angajarii raspunderii este inaplicabila persoanei in cauza.

In acelasi timp, demersurile realizate pentru aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare inceteaza in cazul in care obligatiile fiscale ale debitorului principal s-au stins.

Totodata, procedura se opreste in conditiile in care decizia de angajare a raspunderii solidare a fost anulata pe cale administrativa ca urmare a solutionarii contestatiei depusa in acest sens ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de catre instanta de judecata competenta.