Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

PROGRAMUL PILOT START-UP MEDIU

22 dec.

PROGRAMUL PILOT START-UP MEDIU

în Şedinţa de Guvern din data de 15 decembrie 2016, a fost adoptat Memorandumul cu tema Încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru „Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de objinere a materialelor şi / sau produselor cu impact redus asupra mediului, prin utilizarea de materii prime naturale şi/sau reciclate”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economica-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului de mediu, aprobat conform legii. Obiectivul principal al programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă a tehnologiilor de obţinere a materialelor şi/sau produselor cu impact redus asupra mediului, prin utilizarea de materii prime naturale şi/sau materii prime reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi. Programul Pilot Start-Up Mediu susţine dezvoltarea de produse şi servicii cu impact redus asupra mediului în domenii-cheie în care solicitanţii pot avea un rol semnificativ prin programe de re-tehnologizare şi producţie în sectorul materialelor şi produselor cu impact redus asupra mediului, în investiţii în tehnologii şi în procese de producţie care procesează în mod durabil resursele de mediu. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis, care va fi acordată în perioada 2016-2020, în cadrul schemei este de 288,45 milioane lei, finanţarea programului realizându-se din veniturile Fondului pentru Mediu, în limita fondurilor alocate anual. Cuantumul finanţării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăşi , la data senmării contractului de finanţare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EURO, conform legislaţiei în vigoare. Anual se pot organiza mai multe sesiuni de finanţare , pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate. Versiunea finală a Ghidului de finanţare a Programului Pilot Start-Up Mediu poate fi consultată la următoarea adresă de web: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-11-14_Ghid_ECO_BUSINESS%282%29.pdf