Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

14 dec.

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Autoritatea  de Management  pentru Programul  Operational Capital Uman (POCU)  2014-2020  din cadrul Ministerului  Fondurilor Europene  a lansat in consultare  publica, in data de 08 decembrie 2016,  Ghidul  Solicitantului  pentru  apelul  competitiv  de  proiecte  ,Viitor  pentru  tineri”,  Axa prioritara   1  –   „lmbunatatirea  situatiei  tinerilor  din  categoria  NEET”,   Obiectivul  tematic  8  – „Promovarea  unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea  mobilitatii  lucratorilor”,  in cadrul  Programului  Operational  Capital Uman 2014-2020, destinat  masurilor personalizate  pentru integrarea pe piata muncii a tinerilor NEET, cu precadere a celor greu si foarte greu ocupabili, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Munteniai Sud-Est.   Ghidul  Solicitantului  pentru celelalte  regiuni de dezvoltare  va fi lansat  fn  consultare  publica insaptamana 12-18 decembrie 2016.   Totalul fondurilor alocate celor doua apeluri este de 411 milioane de euro. Fiecare proiect poate beneficia de finantare nerambursabila de eel mult 2,5 milioane euro, iar durata de implementare va fi de minim 4 luni,maximum 16 luni, fara a depai insa data de 31 octombrie 2018.   Versiunea de lucru a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice pentru apelul „Viitor  pentru tineri precum si Anexa   2  – Grila   de  evaluare   sunt   disponibile   la  urmatoarea   adresa   de  web: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17857/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte­ viitor-pentru-tineri-adresat-tinerilor-neet-in-consul tare-publica.   Comentariile si observatiile  pe marginea celor doua  ghiduri pot fi transmise  pe adresa de e-mail: NEETs(@)fonduri-ue.ro pana la data de 26.12.2016, ora 15:00 si in copie, pe adresa dsppj@ccir.ro.   Considen1nd ca aceste informatii va sunt  utile, va asiguram de intreaga  noastra disponibilitate  de cooperare.