Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

POC: Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020

13 iun.

POC: Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale si Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate anunta lansarea spre consultare publica a Ghidului Solicitantului aferent Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2.

Tipuri de proiecte:

Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;

Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.

Se urmareste ca prin finantarea acordata proiectelor sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / serviciilor / aplicatiilor TIC realizate in cadrul proiectului, in context national/international si aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicatiilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau in afara acesteia).

Solicitanti eligibili:

Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau

Consortii (parteneriate) de intreprinderi care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Investitiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevazute in:

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative;

Schema de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC inovative prin:

  • Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale,
  • Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
  • Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor,
  • Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale

Bugetul total al apelului este de 2.500.000 euro, cu intensitati de finantare ce pot ajunge pana la 100% in functie de tipul de beneficiar, regiunea de implementare si tipul de activitate.

Perioada maxima de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar nu poate depasi echivalentul in lei a 500.000 euro.

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depasi 20% din valoarea finantarii nerambursabile aferente proiectului.

Inregistrarea propunerilor de proiecte se realizeaza on-line, in mod continuu, incepand cu data de 25 mai 2018 pana in data de 24 iunie 2018, timp in care observatiile si sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene