Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Fonduri europene: Perioada de înscrieri și ghidul de finanțare pentru finanțările de 70.000 Euro sau 200.000 Euro pentru afaceri neagricole la sate – submăsurile 6.2 și 6.4

18 oct.

Fonduri europene: Perioada de înscrieri și ghidul de finanțare pentru finanțările de 70.000 Euro sau 200.000 Euro pentru afaceri neagricole la sate – submăsurile 6.2 și 6.4

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat oficial perioadele de înscrieri și a publicat și ghidurile solicitantului pentru submăsurile 6.2 și 6.4 – PNDR, prin care antreprenorii români pot obține fonduri europene de câte 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru afaceri neagricole la sate.

La Submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” (finanțări de max. 70.000 EUR), depunerea cererilor de finanțare se va face pe site-ul AFIR, în perioada 29 octombrie 2021, ora 09:00 – 31 ianuarie 2022, ora 16:00.

PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru sM 6.2 sunt:

 • 40 de puncte (29.10.2021– 29.11.2021),
 • 30 de puncte (30.11.2021– 29.12.2021),
 • 25 de puncte (30.12.2021 – 31.01.2022).

Fondurile totale disponibile pentru sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” sunt de 50.000.000 Euro.

La Submăsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” (finanțări de maximum 200.000 euro) depunerea cererilor de finanțare se va face pe site-ul AFIR, în perioada 2 noiembrie 2021, ora 09:00 – 1 februarie 2022, ora 16:00.

PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru sM 6.4 sunt:

 • 60 de puncte (02.11.2021– 01.12.2021),
 • 50 de puncte (02.12.2021 – 01.01.2022),
 • 25 puncte (02.01.2022 – 01.02.2022).

Fondurile totale disponibile pentru sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” sunt de 100.000.000 Euro.

PRAGURILE MINIME de selecție ale proiectelor sunt de 25 de puncte pentru ambele submăsuri.

 

Beneficiari eligibili: cine va putea lua fondurile UE pentru afaceri neagricole în mediul rural

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin submăsurile 6.2 și 6.4 PNDR vor fi:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Solicitanţii eligibili se încadrează astfel:

 • Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Ca forme juridice vor fi acceptate practic toate tipurile de întreprinderi: PFA, întreprindere individuală,  familială, SRL, societate agricolă, cooperativă etc.

 • Submăsura 6.2 – până la 70.000 Euro pentru noi afaceri non-agricole la sate, fără bani de acasă

Submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” este una dintre liniile de bani europeni cele mai așteptate de către antreprenorii aflați la început de drum, mai ales că nu necesită cofinanțare proprie.

Ajutorul public nerambursabil va și tot de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Domeniile finanțate:

 1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 3. Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 4. Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Atenție! NU vor fi eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

Condiții de eligibilitate suplimentare:

 • Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în cadrul submăsurii 6.2, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.
 • Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare.
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

Submăsura 6.2 – cheltuieli eligibile

 • Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 • Anumite coduri CAEN vor putea avea doar cheltuieli de dotare.
 • Terenuri: suma utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
 • Construcții: achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren + construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
 • O serie întreagă de mijloace de transport, printre care: ambulanțe umane și veterniare,  autospecială pentru salubrizare, masina cu cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime, autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat), mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, agerment (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
 • Ambarcațiuni: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete, bărca cu motor, bărca cu vele şi motor pentru turiști etc.

Grila de punctaj favorizează cabinetele medicale, afacerile din producție și antreprenorii în IT. De asemenea, pe zona de servicii, deși sunt excluse de la finanțare pensiunile noi, vor fi favorizate afacerile în agrement și alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat.

Thumbnail

 Clic pentru a extinde

Descarcă de AICI Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 6.2 – PNDR

Ghidul și toate anexele sunt publicate pe site-ul AFIR, în secțiunea Investiții PNDR – sM 6.2

 • Submăsura 6.4- Maximum 200.000 EUR, dar necesită cofinanțare

Submăsura 6.4 – „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” ar urma să fie lansată tot în a doua jumătate a anului 2021, cu un buget de 100 de milioane de euro, conform datelor prezentate anterior de StartupCafe.ro.

Sprijinul public nerambursabil ar urma să fie de 200.000 de euro pentru un proiect, cu intensitate de 70% sau de 90%, fără niveluri intermediare.

Astfel, beneficiarul va trebui să asigure restul de 10% sau 30% din cheltuielile eligibile, plus cheltuielile neeligibile în totalitate.

Condiții de eligibilitate suplimentare:

 • Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural.
 • La Submăsura 6.4, sediul social și punctul/ punctele de lucru unde se realizează investiţia pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în spațiul rural. Această condiţie va fi menţinută pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului.

Domeniile care vor fi finanțate:

 1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 3. Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 4. Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 5. Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 6. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Submăsura 6.4: Cheltuieli eligibile

Beneficiarii vor putea realiza o serie întreagă de cheltuieli, printre care:

Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor (Nu va mai fi permisă înființarea de agropensiuni).

 • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.
 • Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului.
 • Mijloace de transport, printre care: ambulanțe umane și veterniare,  autospecială pentru salubrizare, masina cu cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime, autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat), mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, agerment (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
 • Ambarcațiuni: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete, bărca cu motor, bărca cu vele şi motor pentru turiști etc.
 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole.
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice.
 • Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.
 • Costurile generale ale trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Așa cum criteriile de selecție vor fi favorizate afacerile în producție. Dacă se includ și acțiuni de protecție a mediului, se obține punctaj suplimentar consistent.

Thumbnail

 Clic pentru a extinde

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului pentru Submăsura 6.4 PNDR

Ghidul și toate anexele sunt publicate pe site-ul AFIR, în secțiunea Investiții PNDR – sM 6.2

 

Sursa: startupcafe.ro