Telefon

0250-733449

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Camera de Comert si Industrie Valcea nu sustine propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei

29 apr.

Camera de Comert si Industrie Valcea nu sustine propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei

„Nu sustinem si nu vom sustine niciodata inca un buir pe spinarea firmelor!”

 

Reacția președintelui Cismaru vine după ce TOATE firmele, inclusiv PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale vor fi obligate să plătească anual o taxă de înscriere într-un catalog al Camerei de Comerț „Taxe și consultanță”
Presa economică notează că potrivit proiectului, „profesioniştii înregistraţi la Registrul comerţului se înscriu, în termen de 15 zile de la data înfiinţării, în Catalogul firmelor”. În termen de 15 zile de la data înregistrării oricărora dintre menţiunile prevăzute de lege în Registrul comerţului, profesioniştii înscrişi în Catalogul firmelor solicită înregistrarea noilor modificări astfel survenite. Pentru înregistrarea iniţială, pentru înregistrarea modificărilor şi, respectiv, pentru menţinerea actualizată a informaţiilor în Catalogul firmelor, profesioniştii achită CCIR o contribuţie anuală diferenţiată, corespunzătoare încadrării acestora, după cum urmează: (i) 100 euro/an pentru întreprinderile mari; (ii) 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii; (iii) 50 euro/an pentru întreprinderile mici; (iv) 20 euro/an pentru microîntreprinderi; (v) 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. CCIR va vira anual camerelor judeţene, în cote egale, un procent de 80% din valoarea contribuţiilor încasate de la profesioniştii înscrişi în Catalogul firmelor, sume care vor fi utilizate integral pentru „finanţarea măsurilor de sprijin pentru stimularea, dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor şi pentru realizarea de studii şi analize relevante mediului de afaceri”. Catalogul firmelor se ţine exclusiv în format electronic, la nivel naţional, de către Camera Naţională, pe platforma dezvoltată în mod corespunzător de către aceasta, dar „pentru corelarea integrală şi funcţională a datelor înscrise în Catalogul firmelor cu înscrierile efectuate în Registrul comerţului şi asigurarea conformităţii evidenţei acestora, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, Camerei Naţionale informaţiile corespunzătoare, prin protocol de colaborare”, mai prevede proiectul.
În primul an de la înfiinţare şi până la depunerea primelor situaţii financiare prevăzute de lege, profesionistul are obligaţia de certificare a administrării propriei activităţi prin obţinerea unui certificat de competenţă acordat reprezentantului legal al acestuia, ca persoană fizică împuternicită să îl reprezinte în raporturile cu terţii şi în justiţie. Certificatul de competenţă se eliberează de către camera judeţeană din judeţul în care îşi are sediul profesionistul, ca urmare a îndeplinirii condiţiilorde mai jos şi a dovedirii absolvirii unui curs de instruire în domenii specifice administrării şi managementului afacerilor de către reprezentantul legal al profesionistului.
În vederea obţinerii certificatului de competenţă, reprezentantul legal al profesionistului trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin certificat medical de specialitate;
b) să fie absolvent al învăţământului obligatoriu;
c) să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, deturnarea licitaţiilor publice, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură comercială sau fiscală, condiţie atestată prin certificate de cazier judiciar, respectiv, fiscal;
d) să nu se fi pronunţat împotriva sa o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu cel puţin 5 ani înainte de data solicitării.
În cazul reprezentantului legal care are o vechime atestată de cel puţin 3 ani în funcţia de administrator societate, precum şi în cazul profesionistului nou înfiinţat al cărui reprezentant legal atestă, potrivit studiilor absolvite, cunoştinţe corespunzătoare domeniilor specifice administrării şi managementului afacerilor, certificatul de competenţă va fi eliberat ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de mai sus şi fără absolvirea cursului de instruire. Pentru eliberarea şi evidenţa certificatelor de competenţă, camerele judeţene percep tarife diferenţiate în funcţie de forma de organizare a profesionistului. Tarifele sunt aprobate de Guvern, putând fi actualizate anual, la propunerea Camerei Naţionale. De aceste obligații și tarife vor fi scutite însă persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, celor încadraţi în categoria de „întreprinderi publice”, precum şi celor a căror activitate şi administrare este reglementată de legi speciale. Prin întreprinderi publice se înţeleg cele la care statul este acţionar majoritar sau unic.
După ce a fost singura din țară care s-a delimitat oficial de poziția CCIR de susținere a premierului Ciucă în scandalul plagiatului, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își menține linia intransigentă față de direcția impusă de Mihai Daraban și respinge vehement impunerea unei taxe pentru TOATE firmele de pe teritoriul național: „Nu susținem și nu vom susține încă un bir pe spinarea firmelor! Este o aberație să vii cu astfel de idei în contextul economic actual, atât de complicat și de sensibil…”, a fost declarația președintelui CCI Vâlcea, Valentin Cismaru.