Telefon

0250-733449

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

214 milioane euro pentru antreprenoriatul social: Peste 1400 întreprinderi se vor deschide cu ajutorul fondurilor europene

9 mai

214 milioane euro pentru antreprenoriatul social: Peste 1400 întreprinderi se vor deschide cu ajutorul fondurilor europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, în consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate economiei sociale finanțate prin Programul Educației și Ocupare și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, cu un buget total de peste 214 milioane euro.

3.000 de noi locuri de muncă în întreprinderile sociale din orașe

Prin apelul de proiecte  „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban” se urmărește îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, prin sprijinirea a 720 întreprinderi sociale și crearea unui număr de 3064 noi locuri de muncă.

Scopul prezentului apel de proiecte vizează sporirea investițiilor în dezvoltarea antreprenoriatului social, în special în domenii cu valoare adăugată ridicată și are în vedere: dezvoltarea de scheme de sprijin și garanții pentru persoanele din mediul urban care doresc să devină antreprenori în domeniul economiei sociale; stimularea economiei sociale și antreprenoriatului social care să asigure locuri de muncă pentru persoane vulnerabile și nu numai.

Bugetul total alocat apelului de proiecte este de 104,91 milioane de euro, ce vor putea fi accesați de către entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale; dar și de către furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Proiectele vor fi finanțate prin Programul Educație și Ocupare, iar activitățile eligibile obligatorii în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban, inclusiv monitorizarea implementării planurilor de afaceri și asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.

Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3 milioane euro, iar în cazul Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI), valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 1,42 milioane de euro.

109 milioane euro pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Pentru întreprinderile sociale înființate în mediul rural, proiectele vor fi finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, cu un buget de 109,46 milioane de euro.

 

 

Grupul țintă include persoanele care doresc să înființeze întreprinderi sociale în comunitățile rurale, dar și persoanele vulnerabile, iar numărul întreprinderilor sprijinite în urma apelului de proiecte este de 735.

În acestui prezentului apel de proiecte nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu 201.000 euro.

Perioada de consultare publică pentru toate cele două ghiduri ale solicitantului se va încheia în data de 25 mai 2023, perioada estimată pentru lansarea apelurilor fiind prima parte a lunii iunie 2023.

Pentru anul 2023 este estimată lansarea unui număr total de 534 apeluri de proiecte finanțate din fonduri europene, prin PNRR și Politica de Coeziune.