Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit: modul de calcul a fost aprobat de Executiv

8 sept.

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit: modul de calcul a fost aprobat de Executiv

Guvernul a aprobat in 20 mai un proiect de HG, prin care sunt stabilite normele de aplicare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit

Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice va fi scutit de impozit, intre 1 iulie 2014 si 31 decembrie 2016 inclusiv, aceasta masura fiind introdusa in Codul fiscal prin OUG nr. 19/2014. Concret, echipamentele scutite de impozitul pe profit vor fi masinile, utilajele si instalatiile de lucru din subgrupa 2.1 a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe din HG nr. 2.139/2004

In plus, aceste echipamente tehnologice trebuie sa fie folosite in scopul desfasurarii activitatii si sa fie noi

Proiectul de act normativ aprobat de Executiv privind normele de aplicare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit nu a fost dat publicitatii. In plus, acest proiect urmeaza sa intre in vigoare, dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial.

Conform proiectului de hotarare de Guvern, in varianta publicata pe site-ul MFP, prin productia de echipamente tehnologice se intelege realizarea acestora in regie proprie.

In plus, in documentul citat se subliniaza ca echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care:

 • nu au fost utilizate anterior datei achizitiei/punerii in functiune;
 • au durata normala de functionare/durata de utilizare economica integral neconsumata, la data achizitiei/punerii in functiune.

Achizitia echipamentelor din profitul nerepartizat din anii precedenti nu va fi scutita de impozit

Scutirea de impozit se va aplica profitului contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice, fiind calculata trimestrial sau anual, se precizeaza in OUG nr. 19/2014. Mai exact, scutirea va fi acordata investitiilor realizate in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Totusi, daca un contribuabilul inregistreaza in evidenta contabila si surse proprii sau atrase de finantare a echipamentelor tehnologice, acestea nu se iau in considerare pentru determinarea profitului contabil brut, se mentioneaza in dispozitiile propuse de Finante. Mai exact, sursele de finantare mentionate anterior reprezinta profitul nerepartizat din anii precedenti, surplus realizat din rezerve din reevaluare, imprumuturi obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, imprumuturi de la institutiile financiare nebancare, fonduri nerambursabile, imprumuturi de la actionari/asociati si altele de aceeasi natura.

De asemenea, suma profitului scutita de impozit, mai putin partea aferenta rezervei legale, va fi repartizata la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate, pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil brut inregistrat, conform OUG nr. 19/2014.

Totodata, rezerva astfel constituita urmeaza sa fie impozitata la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva, se mentioneaza in ordonanta care va intra in vigoare la inceputul lunii iulie.

Totusi, daca la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila, nu se recalculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit, se mai scrie in OUG nr 19/2014.

Indiferent daca se aplica sistemul trimestrial sau anual, valoarea fiscala a echipamentelor tehnologice respective se amortizeaza linear sau degresiv, potrivit art. 24 din Codul fiscal, neputandu-se opta pentru amortizarea accelerata.

In plus, pentru echipamentele tehnologice, care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie inregistrate in perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016 si puse in functiune in aceeasi perioada potrivit art. 24 din Codul fiscal, se subliniaza in proiectul de HG.

Calculul scutirii de impozit pe profit pentru sistemul trimestrial  

Pentru a fi mai clar modul in care se va face scutirea de impozit pe profitul reinvestit, in proiectul de act normativ propus de Finante, este trecut urmatorul exemplu de calcul, in cazul contribuabililor care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit:

 • Societatea A achizitioneaza si pune in functiune in luna octombrie 2014 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei.
 • Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este 500.000 de lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este 200.000 de lei.
 • La sfarsitul trimestrului IV 2014, societatea comerciala inregistreaza un profit impozabil de 600.000 lei.
 • Impozitul pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului III este 50.000 de lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat, dupa aplicarea facilitatii, se parcurg patru etape, se mentioneaza in documentul citat.

Astfel, mai intai, se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2014:

 • 600.000 x 16% = 96.000 lei
 • 96.000 – 50.000 = 46.000 lei.

Dupa ce s-a determinat ca impozitul pe profit aferent trimestrului IV din 2014 este de 46.000 de lei, se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit.

Conform proiectului de HG, avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 in suma de 200.000 lei acopera investitia realizata, impozitul pe profit scutit este: 70.000 x 16% = 11.200 lei

Apoi, din impozitul pe profitul scutit, de 11.200 de lei, se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii: 46.000 – 11.200 = 34.800 lei.

In aceste conditii, potrivit proiectului de pe site-ul MFP, repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se va face astfel:

 • determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii potrivit legii; in acest caz, se presupune ca societatea A repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale: 70.000 x 5% = 3.500 lei;
 • determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve: 70.000 – 3.500 = 66.500 lei.

Ce solutie vor avea contribuabilii care aplica impozitul anual?

Pentru a calcula scutirea de impozit pentru profitul reinvestit de catre contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, Finantele au propus urmatorul exemplu de calcul:

 • La sfarsitul anului 2015 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 2,5 milioane de lei.
 • Profitul contabil brut aferent anului 2015 este de 1,9 milioane de lei.
 • Societatea achizitioneaza si pune in functiune in luna martie 2015 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 de lei, in luna iulie un echipament tehnologic in valoare de 110.000 de lei si in luna octombrie un echipament tehnologic in valoare de 90.000 de lei.

In acest caz, contribuabilul trebuie sa parcurga cinci etape.

Astfel, pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2015, dupa cum se mentioneaza in proiectul de act normativ: 2.500.000 x 16% = 400.000 lei.

Apoi, se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice: 70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei.

Conform proiectului de HG, avand in vedere faptul ca profitul contabil brut acopera investitiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este: 270.000 x 16% = 43.200 lei.

In aceste conditii, se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii astfel: 400.000 – 43.200 = 356.800 lei.

In plus, dupa ce sunt finalizate calculele se mai sus, se poate repartiza rezerva sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale.

Conform proiectului de HG, in acest caz, se presupune ca, societatea repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale in urmatorul mod:

 • determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii potrivit legii: 270.000 x 5% = 13.500 lei;
 • determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve: 270.000 – 13.500 = 256.500 lei.