Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada 2021-2024

16 feb.

Scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada 2021-2024

Guvernul intenționează să continue în următorii ani schemele de ajutor de stat în vigoare. Unele dintre ele urmează a fi modificate în acest sens, conform unui raport al Ministerului Finanțelor.

Potrivit documentului, scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada 2021-2024 sunt:

• H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare; Prin această schemă se intenţionează încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti, prin realizarea de investiţii şi crearea a peste 35.000 de noi locuri de muncă; Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro. Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării; Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.700.

• H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare; Schema de ajutor de stat are în vedere finanțarea investițiilor realizate de întreprinderi în active corporale și necorporale de înaltă tehnologie în valoare de minimum 4,5 milioane lei; Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a 925 milioane euro. Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a 145 milioane euro; Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 300; Proiectele de investiții aflate în proces de implementare vor avea un impact semnificativ în economie prin crearea a 13.011 locuri de muncă și plata unor contribuții la bugetul de stat în valoare de 3.446,46 milioane lei.

• O.U.G. 42/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-1

• O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”, cu modificările și completările ulterioare

• Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE” care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor nebancare a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second – hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

• O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

Ministerul Finanţelor va continua susţinerea mediului de afaceri prin intermediul măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat, cu respectarea reglementărilor comunitare în domeniu, urmărind cu predilecţie:

• modificarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării bugetului schemei, ca urmare a prelungirii valabilității schemei de ajutor de stat cu încă 3 ani;

• selectarea investiţiilor cu real impact asupra dezvoltării regionale prin crearea de noi locuri de muncă şi, implicit, creşterea contribuţiilor întreprinderilor finanţate prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, precum şi la bugetele locale;

• alocarea eficientă şi transparentă a resurselor bugetare prin politica ajutorului de stat, conform prevederilor comunitare şi naţionale în domeniu;

• asigurarea, prin bugetul de stat, a resurselor financiare necesare pentru plata ajutorului de stat, în vederea susţinerii proiectelor de investiţii aprobate spre finanţare;

• monitorizarea permanentă a investiţiilor finanţate în vederea respectării condiţiilor în baza cărora au fost emise acordurile de finanţare.

• creşterea cifrei de afaceri, datorită dezvoltării şi modernizării întreprinderilor mari şi a IMMurilor, respectiv dezvoltarea furnizorilor de active, materii prime, materiale.

Sursa: HOTNEWS.RO