Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Proiect: Modificarea procedurii de decontare și de plată a ajutorului COVID-19 pentru reducerea timpului de lucru

9 feb.

Proiect: Modificarea procedurii de decontare și de plată a ajutorului COVID-19 pentru reducerea timpului de lucru

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul pandemiei precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Potrivit OUG nr. 132/2020, pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Proiectul pus în dezbatere vine să modifice procedura de decontare a ajutorului COVID-19. Potrivit proiectului, cererea pentru decontarea indemnizației în cazul reducerii timpului de muncă pentru salariați se depune de către angajator la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul social și este însoțită.

Această cerere va fi însoţită de următoarele de documente: copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință; balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b); (reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.); un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă; lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație; copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.

Proiectul mai prevede că în vederea decontării acestor sume şi persoanele sau entităţile care au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, pot depune o cerere însoțită de documentele de mai sus precum și Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, în extras, întocmit potrivit Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, cu modificările ulterioare. Cererea de decontare și documentele  se depun de către angajator până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social.

Sursa: LEGEASTART.RO