Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

14 dec.

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii  Rurale   (MADR),  prin   Autoritatea   de   Management  a Programului National pentru Dezvoltare Rurala, a anuntat publicarea, in data de 9 decembrie 2016, a ghidurilor solicitantului pentru Submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole” si Submasura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri”.

 

Submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole” se incadreaza, confmm  Regulamentului (CE) 1305/2013, at1.17, in Masura 4 – ,Investitii  In active fizice’ s’i  contribuie Ia dezvoltarea domeniilor de  interventie  D.I.2A – ,,Imbunatatirea  performantei economice  a  tuturor  fermelor i facilitarea restructurariii  modernizarii fermelor, in special in vederea cre terii  patticipariii orientarii  catre piata, cat si a diversificarii agricole” si D.I.5D – „reducerea emisiilor de gaze cu efect de serai de amoniac din agricultura”.

 

Submasura    6.S   – ,Sprijin    pentru  dezvoltarea  fermelor   mici”    se   incadreaza,    conform Regulamentului  (CE) 1305/2013, in  Masura 6 – .,Dezvoltarea exploatatiilori  a lntreprinderilor” contribuind  la domeniul de interventie D.I.2A, mai sus mentionate.  Aceasta submasura  are drept scop:  comasarea  terenurilor/exploatatiilor si reducerea  gradului  de  fragmentare  a  exploatatiilor agricole.

 

Sesiunile de depuneri de cereri de finantare pentru cele doua submasuri vor fi deschise astfel:

 

Submasura 4.1 -,lnvestitii in exploatatii agricole”, 15.12.2016- 28.02.2017; Submasura 6.S- „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, 15.12.2016 15.05.2017;

 

Ghidurile solicitantului  pentru accesarea acestor  submasuri sunt disponibile  pe site-urile  MADR http://www.madr.ro si Agen1iei pentru Finan1area Investitiilor Rurale http:/www.afir.info.