Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Ordin ce reglementează depunerea situațiilor financiare pentru anul 2020, publicat în MO

27 ian.

Ordin ce reglementează depunerea situațiilor financiare pentru anul 2020, publicat în MO

Ordinul nr. 58 din 14.01. 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0066 din 21 ianuarie 2021

Actul normativ se adresează entităților raportoare ce conduc contabilitatea astfel:

  • Conform OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene;
  • Conform OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS;

Prezentul act normativ reglementează depunerea situațiilor financiare pentru anul 2020 la autoritățile fiscale și adoptă formularele și procedurile de completare pentru situațiile financiare anuale. Pentru o entitate raportoare, ce înregistrează ca exercițiu financiar anul calendaristic, termenele de depunere a situațiilor financiare sunt:

  1. a) Pentru operatorii economici ce nu au înregistrat activitate economică, se va depune o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până la 01 martie 2021.
  2. b) Pentru societățile aflate în lichidare, termenul de depunere al situațiilor financiare este de 90 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv data de 31 martie 2021.
  3. c) Pentru asociații și fundații, termenul de depunere al situațiilor financiare este de 120 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 30 aprilie 2021. Aceasta este o zi nelucrătoare, astfel că termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare, respectiv data de 04 mai 2021.
  4. d) Pentru societăți, instituții cercetare dezvoltare, regii autonome și toate celelalte entități obligate să întocmească situații financiare, termenul este 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până pe data de 30 mai 2021.

Și această dată este o zi nelucrătoare, astfel că termenul este până pe data de 31 mai 2021. În funcție de indicatorii financiari rezultați, se vor depune următoarele trei categorii de situații financiare:

1) Situații financiare simplificate pentru microentități – se depun de către entitățile raportoare care la data bilanțului nu depășesc limitele din cel puțin două din următoarele criterii: Total active = 1.500.000 lei; Total cifră de afaceri = 3.000.000 lei; Număr mediu salariați = 10.

2) Situații financiare simplificate pentru entități mici– se depun de către entitățile raportoare care la data bilanțului depășesc limitele de mai sus dar nu depășesc limitele din cel puțin două din următoarele criterii: Total active = 17.500.000 lei; Total cifră de afaceri = 35.000.000 lei; Număr mediu salariați = 50.

3) Situații financiare pentru entități mijlocii și mari – se depun de către entitățile raportoare care la data bilanțului depășesc limitele din cel puțin două din următoarele criterii: Total active = 17.500.000 lei; Total cifră de afaceri = 35.000.000 lei; Număr mediu salariați = 50.

Obligația auditării:

Entitățile raportoare ce depășesc două exerciții consecutive două din următoarele trei crieterii au obligația efectuării auditului statutar: Total active = 16.000.000 lei; Total cifră de afaceri = 32.000.000 lei; Număr mediu salariați = 50.

Sursa: Legeastart.ro