Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Normele de venit pentru 2014, publicate de Fisc

8 sept.

Normele de venit pentru 2014, publicate de Fisc

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente datoreaza la bugetul de stat impozit pe venit de 16% si pot opta pentru doua modalitati de impozitare: in sistem real sau norma de venit. Practic, persoanele cu norma fixa de venit vor plati la stat un impozit de 16% (cota unica) dintr-o suma fixa, stabilita anual de Finantele locale, diferita in fiecare judet, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, in timp ce cei care opteaza pentru sistemul real de impozitare datoreaza cota de 16% la veniturile nete totale. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat recent pe pagina sa de internet normele de venit pentru toate judetele tarii.

Norma de venit reprezinta o suma fixa stabilita anual de catre directiile finantelor publice teritoriale, in functie de specificul activitatii si de zona in care se desfasoara activitatea, cu conditia ca acea activitate sa se regaseasca in nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. (Ministerul Finantelor a aprobat, prin Ordinul nr. 2875/2011, acest Nomenclator al activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. Actul normativ a fost completat, la finalul lui 2011, Finantele introducand in Nomenclator si serviciile informatice). Potrivit Codului fiscal, norma de venit nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Acum, salariul minim este de 850 de lei, urmand sa creasca la 900 de lei de la 1 iulie. 

Normele de venit pentru anul 2014 pot fi consultate, in functie de judet, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau direct accesand acest link.

Practic, in 2014, contribuabilii cu norma norma fixa de venit datoreaza impozit 16% (cota unica) din valorile stabilite de Fisc pentru acest an,  indiferent de nivelul real al veniturilor realizate.

Plata impozitelor se face trimestrial

Potrivit legislatiei, pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit, trebuie indeplinte urmatoarele conditii:

  • activitatea trebuie sa fie cuprinsa in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, aprobat prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2875/2011;
  • contribuabilul trebuie sa fie autorizat pentru desfasurarea activitatii respective, conform prevederilor OUG nr. 44/2008, ca PFA, II sau IF;
  • trebuie exprimata optiunea pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit prin bifarea casutei corespunzatoare in formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari pentru activitatea respectiva.

De asemenea, mai trebuie sa stiti ca impozitul pe venit care se plateste in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Important! Cei care aleg norma de venit trebuie sa stie ca normele de venit se cumuleaza pentru fiecare cod CAEN specificat in certificatul de inmatriculare, potrivit art. 49, alin. 5, din Codul Fiscal.

Ai dreptul sa iti schimbi modul de impozitare: Cum treci de la norma de venit la sistem real

Contribuabilii care au realizat in anul anterior venituri din activitati independente si au fost impusi la norma de venit au posibilitatea sa isi modifice sistemul de impunere, devenind platitori de impozit in sistem real.

De la 1 ianuarie 2012, procedura de exercitarea optiunii este mai simpla, astfel incat, pentru a trece de la norma de venit la determinarea venitului net in sistem real, este nevoie doar de completarea declaratiei de venit estimat, declaratia 220, cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la Fisc.

Declaratia se depune pana la a data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

De asemenea, potrivit Codului Fiscal, optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada, daca acel contribuabil nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Totusi, exista si o situatie in care un contribuabil este obligat sa treaca la impozitarea in sistem real. Astfel, daca in anul fiscal anterior, un contribuabil a inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, el va avea obligatia ca incepand cu anul fiscal urmator sa isi determine venitul net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal. In 2013, potrivit datelor publicate de BNR pe pagina sa de internet, cursul mediu pentru euro a fost de 4,4190 lei.

Numai impozitul si CASS poate fi calculat la norma de venit. CAS se plateste in sistem real

Pe langa impozitul de 16%, un contribuabil care realizeaza venituri din activitati independente mai datoreaza obligatoriu la stat si contributii sociale pentru veniturile realizate: CAS (asigurarea in sistemul public de pensii) si CASS (asigurarea in sistemul public de sanatate). In timp ce contributia la sanatate se raporteaza la norma de venita, fiind calculata in functie de aceasta, contributia la pensii nu poate fi platita decat in sistem real, adica in functie de veniturile realizate.

Astfel, pentru pensii, contributia este de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure. Trebuie sa stiti ca, potrivit reglementarilor, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Concret, in 2014, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mica de 804 lei, dar nici mai mare de 11.490 lei, avand in vedere ca salariul mediu are valoarea de 2298 de lei.

Practic, in acest an, o persoana cu venituri din activitati independente trebuie sa plateasca pentru pensii o suma minima lunara de 252 de lei (35% x 2298 x 31.3%), dar nu mai mult de 3596 de lei (5 x 2298 x 31.3%).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).

In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Atentie! Exista si cateva categorii de persoane fizice care nu datoreaza contributia la pensii, si anume:

  • Contribuabilii al caror venit net anual, obtinut in anul fiscal precedent, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2298 = 804 lei)
  • Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
  • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
  • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

In ceea ce priveste CASS, lucrurile sunt ceva mai simple. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si sunt impozitati la norma de venit vor datora la bugetul de stat o contributie de 5,5% din valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Sumele platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.

Pe langa cele doua contributii obligatorii, CAS si CASS, o persoana care realizeaza venituri din activitati independente mai poate plati si cateva contributii optionale. 

De exemplu, desi nu este obligatorie, un contribuabil cu venituri din activitati independente poate decide sa achite contributia la bugetul de somaj, in cazul in care doreste sa beneficieze de ajutor de somaj, atunci cand nu va mai avea activitate.

Conform prevederilor legale, se poate asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj orice persoana care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu sunt deja asigurate.

Pentru a plati contributia la somaj, persoanele fizice pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (850 de lei), dar  nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

Contributia lunara la somaj este de 0,5% din venitul asigurat.

Nici contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS) nu este obligatorie, insa aceasta poate deveni obligatorie daca PFA doreste sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, contributia pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit (norma de venit, pentru cei care folosesc acest sistem de impunere). Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.