Telefon

0250-733449

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970

5 dec.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970

Hotărâri ale Guvernului României

879. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale

3.097. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

5.387. – Ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011