Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE

10 mart.

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE

 1. BIOECONOMIE
  • Agro-alimentare
   • Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional
   • Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol
   • Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi sericicultură, la provocările secolului XXI
   • Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a calităţii vieții
   • Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale
  • Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil
  • Biotehnologii
   • Bionanotehnologii
   • Biotehnologii de mediu
   • Biotehnologii agro-alimentare
   • Biotehnologii industriale
   • Biotehnologii medicale şi farmaceutice
   • Bioanaliza
  • Știința medicamentului
   • Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice
   • Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
   • Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic
   • Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă
   • Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul, animalele și
   • Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial de răspândire în masă.

 

 1. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații
  • Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni
  • Internetul viitorului
  • Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
  • Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale
 • Spațiu

 

 • Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)
 • Aplicații spațiale integrate

 

 • Securitate
  • Metode şi    tehnologii    inovative    pentru    combaterea    transfrontalieră    a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate

 • Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)
 • Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence)

OBSERVAȚIE:

Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent cazul aplicațiilor civile.

 

 

 1. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
  • Energie
   • Creşterea eficientei  energetice   la generare,  transport      şi distributie şi la consumator
   • Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile
   • Tehnologii inovative de stocare a energiei
   • Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
   • Instalații energetice de generație nouă
  • Mediu și schimbări climatice
   • Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă
   • Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor

 

 • Sisteme inteligente

3.3.1 Oraşul inteligent

 

 1. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
  • Echipamente de transport

1.1.1    Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic

 

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse

4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse

 

 • Tehnologii de depoluare
  • Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor

 

 • Materiale

 

 • Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale
 • Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
 • Materiale și tehnologii pentru sănătate
 • Materiale pentru energie
 • Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport
 • Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei

 

 1. SĂNĂTATE
  • Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie
  • Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene
  • Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică
  • Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală
  • Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii
  • Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de mortalitate şi morbiditate din Romania
  • Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică
  • Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie
  • Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi suplimentelor alimentare
  • Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție
  • Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și control