Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Legea contabilitatii s-ar putea modifica. Din 2015, sistemul simplificat de contabilitate nu va mai exista in forma actuala

8 sept.

Legea contabilitatii s-ar putea modifica. Din 2015, sistemul simplificat de contabilitate nu va mai exista in forma actuala

Regulile contabile urmeaza sa se schimbe din 1 ianuarie 2015, dupa ce Ministerul Finantelor a propus recent spre dezbatere publica o serie de modificari in acest sens. Concret, noi sanctiuni ar putea fi introduse in legea contabilitatii, iar situatiile financiare anuale vor fi depuse in conformitate cu normele europene.

Ministerul Finantelor a lansat recent in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. In preambulul documentului se mentioneaza ca sistemul simplificat de contabilitate aplicabil din 2011 nu isi mai gaseste corespondent in cadrul contabil comunitar reglementat prin Directiva 2013/34/UE si prin urmare se impune abrogarea sistemului simplificat de contabilitate incepand cu 1 ianuarie 2015.

Astfel, proiectul de ordonanta de urgenta prevede abrogarea dispozitiilor potrivit carora, firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.

Mai mult decat atat, Ordinul MFP nr. 2.239/2011 privind Sistemul simplificat de contabilitate, aflat in vigoare inca din 2011, ar putea fi abrogat printr-un proiect de ordin lansat recent de MFP in dezbatere publica. Acest document urmeaza sa anuleze sistemul simplificat de contabilitate actual si sa il inlocuiasca din 2015 cu sistemul european de raportare financiara simplificat.

In plus, proiectul de ordin, ce pune in aplicare normele europene, defineste firmele care ar putea utliza noul sistem de raportare. Acestea vor fi clasificate in trei categorii: microentitati (microintreprinderi), entitati mici si entitati mijlocii si mari.

Categoria microintreprinderilor care vor intocmi bilanturi simplificate ar putea fi extinsa

Proiectul de ordin lansat recent in dezbatere publica de MFP urmeaza sa introduca din 1 ianuarie 2015 un nou sistem simplificat de contabilitate, cel european, si in acelasi timp ar putea largi sfera firmelor care vor depune situatii financiare simplificate.

Astfel, proiectul de act normativ stabileste ca microintreprinderile sunt entitatile care, la data bilantului, NU depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

  • totalul activelor: 350.000 euro;
  • cifra de afaceri neta: 700.000 euro;
  • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

"Fata de cerintele actuale in functie de care se poate aplica sistemul simplificat de contabilitate (acesta aplicandu-se de persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub 35.000 euro si totalul activelor sub 35.000 euro), criteriile care definesc microentitatile sunt mult mai mari. Astfel, microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii, respectiv totalul activelor de 350.000 euro, cifra de afaceri neta de 700.000 euro si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 10", se mentioneaza in referatul de aprobare al proiectului de act normativ.

Concret, din 1 ianuarie 2015, microintreprinderile care vor indeplini cel putin doua dintre criteriile mentionate anterior ar urma sa aplice sistemul european de raportare financiara simplificat.

Conform proiectului de ordin, acest sistem include un bilant prescurtat si un cont prescurtat de profit si pierdere, ambele componente ale situatiilor financiare anuale cuprinzand informatiile minime care trebuie prezentate conform normelor europene.

De asemenea, sistemul pe care l-ar putea aplica microintreprinderile cuprinde un numar redus de informatii ce trebuie prezentate obligatoriu in notele explicative, acestea referindu-se la urmatoarele date:

  • valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
  • suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
  • informatii privind achizitiile propriilor actiuni.

Exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si pentru sucursalele nou-infiintate

Pe langa modificarile privind sistemul simplificat de contabilitate, Ministerul Finantelor propune si unele schimbari in Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Mai exact, sucursalele si filialele care sunt nou-infiintate ar putea opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, se mentioneaza in proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. In prezent, de aceasta prevedere beneficiaza doar sucursalele si filialele deja existente.

Optiunea pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic va trebui raportata la Ministerul Finantelor, printr-o instiintare, care se va depune in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii sucursalelor sau fililalelor. Nerespectarea acestei reguli urmeaza sa fie sanctionata cu amenda de la 100 la 200 de lei.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune ca, atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, raportul administratorilor, respectiv raportul de audit privind situatiile financiare anuale consolidate, sa poata fi intocmite sub forma unui raport unic.

Acest lucru ar urma sa duca la reducerea costurilor administrative determinate de intocmirea celor doua rapoarte, se arata in nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta.

Totodata, prin reglementarile aflate in dezbatere publica se clarifica faptul ca nu pot fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor mai multe seturi de situatii financiare anuale, pentru acelasi exercitiu financiar. Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale urmeaza sa fie corectate la data constatării lor.

"Prin prevederea respectiva se vor evita situatiile in care, prin abatere de la lege, se puteau depune electronic mai multe variante de situatii financiare anuale, acestea fiind folosite ulterior in mod nelegal, pentru a se crea diverse avantaje", se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta.

Cei care nu vor respecta aceste dispozitii ar putea risca amenzi intre 1.000 si 10.000 de lei.

In nota de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta se mai precizeaza cadin categoria entitatilor de interes public au fost eliminate persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, precum si organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice.

In conditiile in care, din punct de vedere contabil, pentru entitatile de interes public exista cerinte suplimentare de prezentare de informatii, sfera entitatilor de interes public a fost restransa, avand in vedere tocmai aceste cerinte obligatorii suplimentare, se mentioneaza in documentul citat.

Prevederile mentionate nu se aplica momentan, ci se afla in stadiul de proiecte de acte normative, disponibile pe site-ul MFP.