Telefon

0250-734200 0350-401680

Adresa

Str. Regina Maria, nr. 7 Ramnicu Valcea, Valcea, 240151

Program

Luni-Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08:00 -14:30

Lansare apeluri de proiecte POCU 2014-2020

23 sept.

Lansare apeluri de proiecte POCU 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat în data de 13.09.2016, două apeluri de proiecte în cadrul Axei prioritare 6 – „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii lO.i – Reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi promovarea accesului egal la participarea la educaţia timpurie, învăţământ primar şi învăţământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non- formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”:

> Apelul de proiecte nr.4 – „Şcoală pentru toţi”, Axa prioritară 6 – „Educaţie şi competenţe”

Perioadă de depunere în MySMIS:      13.09.2016, ora 15:00 – 15.11.2016, ora 16:00

Buget total alocat apelului de proiecte:           173.000.000 euro

Alocări financiare totale:                        154.667.600 euro pentru cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate, din care 15% reprezintă cofinanţarea 18.532.400 euro pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, din care 20% reprezintă cofinanţarea

> Apelul de proiecte nr.5 – „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, Axa prioritară 6

Perioadă de depunere în MySMIS:      13.09.2016, ora 15:00 – 15.11.2016, ora 16:00

Buget total alocat apelului de proiecte:           25.000.000 euro

Alocări financiare totale:                        22.325.000 euro pentru cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate, din care 15% reprezintă cofinanţarea 2.140.000 euro pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, din care 20% reprezintă cofinanţarea

Cele două apeluri vin în sprijinul „Strategiei naţionale privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii’’ având drept scop prevenirea şi reducerea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

Versiunile integrale ale acestor documente, inclusiv anexele, pot fi accesate la adresa de web

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17473/pocu-au-fost-lansate-apelurile-de-proiecte-scoala-pentru-toti-si-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate